İkinci ahali teknolojik ürünler firmadan satılacak

Tecim Bakanlığı’ndan yapılan kayıtlı açıklamada, intişar cep telefonları ve tabletlerin makul standartta yenilenerek, güvenceli ve sertifikalı ‘yenilenmiş ürün’ olarak gene satışa sunulmasına ait asıllar ve esasları düzenleyen ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik’in 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 çevrilmiş Resmi Gazete’dahi yayımlanarak, yürürlüğe girdiği belirtildi. Talimatname hükümleri layıkıyla yenileme işlemlerini etme ve yenilenmiş ürünü piyasaya yeryüzü etme faaliyetlerinin yalnız vekillik vasıtasıyla yetkilendirilen restorasyon merkezlerince yapılabildiği hatırlatıldı. Yasalı düzenlemenin amacının; kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin gene ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilişik dış alım kalemlerinde düşüş sağlanması, pusat dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin sakıncasız, garantili şekilde ikinci halk aksata yapmasının sağlanması olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu kapsamda; ‘restorasyon merkezi’ olarak faaliyette mevcut olmak talip firmalar öncelikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) vasıtasıyla ilgili ölçün kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmekte ve ardından ‘Yenileme Izin Belgesi’ almak üzere bakanlığımıza başvuruda bulunmaktadır. Başvuruları değerlendirilen ve yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan firmalara bakanlığımızca yenileme işlemlerini yapma yetkisi verilmektedir. Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara ilişkin bilgiler bakanlığımız genel ağ sitesinde düz düz ‘https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar’ adresli sayfada yayınlanmaktadır. Şu asıl kadar bakanlığımıza vasıl 3 firma başvurusu değerlendirilmiş ve başvuruları akla yatkın tanıdık bu firmalar ‘yenileme merkezi’ olarak yetkilendirilmiştir” denildi. Elektronik ticaret platformlarında yetkisiz yerine ‘yenilenmiş ürün’ satışları yapıldığı ve satışların gerek ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Üzerine Talimatname’e gerekse ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne uymazlık yapılanma ettiği belirtilerek, “Bu genişlik bir zamanda tüketici mağduriyetlerine bile defa açmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar bakanlığımızca yakından izleme edilmekte olup aykırılık tespit edilenler karşı 6502 çevrilmiş Tüketicinin Korunması Karşı Kanunda belirlenen yönetsel yaptırımlar uygulanacaktır. Özge taraftan tüketicilerimizin gittikçe seçkin türe kaybına uğramamaları için ikinci umum cep telefonu ve tablet alışverişlerini bakanlığımız aracılığıyla yetkilendirilen firmalardan yapmaları önem arz etmektedir” denildi.