İhracatçılara müteveccih teşvike ilişik yasa yayınlandı

TBMM Umumi Kurulunda kabul edilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri’nin Yapı ve Görevleri Üzerine Yasa ile Bazı Kanunlarda Fark Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanuna göre, TİM ve Türkiye İhracat Yüreklilik Bankası Laedri Şirketi ’nin münezzeh kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince mukteza anamal katkısı sağlanacak. İhracatı Geliştirme KAZANÇ’ye aktarılmak amacıyla, FOB ihraç bedelinin 10 binde 3 ’üne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin 10 katına kadar) ara yapılacak. Türkiye İhracat Kredi Bankası KAZANÇ, diğer kamu bankalarına halihazırda maruf derogasyon ve muafiyetlere ehil olacak. açık bölge kurucu ve işletici şirketlerin, başıboş bölgelerin kurulması ve işletilmesiyle ilgilendiren faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek amacıyla gelir yahut kurumlar vergisinden ayrıklık tutulacak. Bu derogasyon, yalnız alışveriş yahut antrepo işletmeciliği hareketlilik ruhsatı sahibi kullanıcılarından elde edilen kazançları kapsamayacak.
Share: