İhracat yatırımlarına KGF teminatıyla ince vadeli kredi

“Hazne ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu”na bakarak, koronavirüs salgınının içtimai ve hesaplı etkilerine alın verilen mücadelede, Türkiye’nin birlikte karışma olduğu bir nice talih motivasyon ve destek mekanizmalarını kullanmaya devam ediyor. Hazne destekli Itimat Güvence Fonu (KGF) teminatıyla 5’inci ve 6’ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara sağlanacak ince vadeli yüreklilik desteği kapsamında işletmelere minimal 6 kamer, maksimum 24 kamer ödemesiz dönüş kalkışmak amacıyla maksimal 120 kamer vadeli envestisman kredisi kullandırılacak. Bütçe üzerindeki arttırma maliyetler ve riskler hem üstelik finansal disiplinin kararlılıkla bitmeme ettirilmesi politikası dikkate alınarak bütçe açığını azaltacak tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda, 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefi yüzdelik 4,3’ten yüzde 3,5’e çekildi. bununla birlikte, bütçede oluşturulacak finansal alan, gerekmesi yerinde müstevli kaynaklı arttırma gider ihtiyaçlarını bastırmak için kullanılacak.Uygulamaya konulan ve süreçleri bitmeme fail Ekonomi Islahat Programı eylemleri ve uygulanacak temelli tedbirlerle “Mülk politikası ile maliye politikasının uyumunu elan bile pekiştirmek, mali disiplini kararlılıkla devam ettirmek, tek seferlik dirimlik artışları namına kalımlı sağlık kaynaklarına odaklanmak, vergiye gönüllü uyumu artırmak, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artırıcı maliye politikaları uygulamak, kamu maliyesinde şeffaflık ve adisyon verebilirliği tasarruf etmek.” hedefleniyor. bahis konusu düzeltme ve tedbirlerin hayata geçirilmesi kararlılıkla izlem edilirken, risklere alın elan hayatiyetli ayrımsız kamu maliyesi yapısı oluşturulması sağlanacak. Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanması üzere Iktisat Düzelti Programı’nda üstelik düzlük alan Hazine destekli emniyet garanti sistemi kapsamındaki destek paketi çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede uzun vadeli yatırımlara finansman desteği nail olmak üzere, 10 bilyon lira kefillik limitini haiz “İmalata Dair İthal İkamesi Bindi Paketi” kapsamında Kaynak destekli Emniyet Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5’inci ve 6’ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara tafsilatlı vadeli güven desteği sağlanacak.söz konusu pakette, işletmelere minimum 6, maksimum 24 ay ödemesiz zaman almak amacıyla maksimal 120 ay vadeli envestisman kredisi kullandırılacak. İlave istihdam sağlanmasına bindi olunması üzere, 10 milyar lira kefillik limitini haiz “İlave İstihdam Bindi Paketi” ile sıkı ve yoz ölçekli işletmelerden likidite sıkıntısı çekenlere müteveccih istihdama kattıkları beherglas arttırma hayat için Kaynak destekli KGF kefaletiyle 100 bin lira krediye ulaşım imkanı sağlanacak. Bu destek paketi, Kaynak ve Maliye Bakanlığının kefillik desteği ile Mücahede ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın faiz/kar payı desteğini içeriyor. Antrparantez, Nakdi Ecir Desteği’nden faydalanıp, çalışanını yeniden istihdama karışma eden işverenler, şartları taşımaları yerinde destekten faydalanabilecek. söz konusu pakette, işletmelere asgari 6 kamer ödemesiz çevrim koyulmak üzere maksimal 24 ay vadeli 500 bin liraya kadar güven kullandırılacak. 3 milyar teklik kefalet limitini taşıyan Antipatik Zincir Bindi Paketi ile itici çekicilik ünitesi ve açacak üstü soğutucu kasa yatırımı işleyen KOBİ’lerin yatırımlarına finansman desteği sağlanacak. Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı kefalet desteği ile Âdeta ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ihya ve Terviç İdaresi Başkanlığı getiri/kar payı desteğini içeriyor.