İhracat ve üretimde kurumlar vergisi 1 benek indirimli

İhracat eden kurumların münhasıran ihracat faaliyetinden, sanayi sicil belgesine erbap kurumların da yalnız üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 upanı düşürüldü. Hazne ve Maliye Bakanlığı Sağlık İdaresi Başkanlığı (GİB), Kurumlar Vergisi Umumi Tebliği’nde Fark Yapılmasına Dayalı Bildiri Taslağı hazırladı. Bu kapsamda, ihracat eden kurumların yalnız ihracattan, endüstri sicil belgesini taşıyan ve çalışarak üretim faaliyetiyle iştigal fail kurumların de münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları üzere kurumlar vergisi oranı 1 fakül indirimli olacak. Bu kazançların ihracata derkenar eden kısmı üzere antrparantez tenzilat uygulanmayacak. Hesap dönemi namına takvim yılını kullanan mükellefler 1 Karı 2022’den itibaren üretim ve dış satım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puanlık bu indirimden yararlanabilecekler. Öte yandan, takvim yılı dönemi neşelilik ve muamelelerinin mahiyetine akıllıca olmayıp Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nca kendilerine hususi adisyon dönemi atama edilmiş olan mükellefler ise 2022 takvim yılında başlayan özel adisyon döneminin esasen itibaren bu kapsamda elde edecekleri kazançlarına 1 puanlık indirimi uygulayabilecek. İhracat işleyen kurumların ister servet gerekse bakım ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına özel oluşmak için ait dönemde makbul olan kurumlar vergisi oranı 1 benek tenzilatlı olabilecek. Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin birlikte gayrı faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının dahi bulunması halinde ihracattan kaynaklanan ve 1 benek tenzilat uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması aracılığıyla tayin edilecek. Daraç dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin bambaşka bir ülkedeki müşteriye bırakmak aracılığıyla ihraç edilmesi halinde de bu faaliyetten elde edilen vergi için 1 fakül indirimden yararlanılabilecek. Üretilen ürünlerin ateşçi ihracattan kaynaklansa birlikte 1 nokta indirim meri
Mükelleflerce üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın benzeri kısmı veya tamamı ihracattan kaynaklansa da bu kazanca üretim faaliyetinden elde edilen algı olarak kurumlar vergisi oranı 1 nokta tenzilatlı adına uygulanacak. Payları, Borsa İstanbul Nasip Piyasası’nda ilk kez işlem temizlemek için bildirme birkaç yüzde 20 halka en edilen kurumların, paylarının ilk kez halka arz edildiği hesap döneminden kısaltmak amacıyla beş hesap dönemine ait çalım kazançlarının tamamına kurumlar vergisi oranı 2 benek indirimli olarak uygulanıyor. Bu şekilde ilk defa halka arz edilen kurumlarda istihsal ve dış satım faaliyetiyle iştigal edilerek aynı kazanç elde edilmesi halinde, bu kurumların kamu matrahları amacıyla 2 nokta tenzilat hesaplandıktan sonradan üretim faaliyetleri ile dış satım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları amacıyla 1 benek iskonto elan uygulanacak. AA’nın haberine bakarak, öte yandan, envestisman heveslendirme belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgilendiren teşvik belgesinde vadi alan yatırıma yardım ve algı iskonto oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen yahut ağız ağıza işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma yardım tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanıyor.
Share: