Idrak kaçırana nedamet hakkı getiriliyor

TBMM’de görüşülecek yıpranmamış düzenlemelerden birisi de alacak cezalarını içeriyor. AK Öğür, erke ve akaryakıt sektörü ilkin tutmak amacıyla iş dünyasının kanunlaşmasını beklediği düzenlemeyi baştan gündemine aldı. Bu kapsamda Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın, elan geçmiş İnsan Hakları Gösteri Planı kapsamında açıkladığı alacak kaçakçılığı suçları ile ait düzenleme için da harekete geçildi. Rüşvet Usul Kanunu ’nun 359. maddesinde kayran düz vergi kaçakçılığı suçlarına verilen cezaların yeniden belirlenmesi gündemde. Hazırlanan taslakta, idrak kaçakçılığı suçlarının müteselsil yanlışlık kapsamına alınması ve enerjik nedamet hükümlerinin idrak suçlarında üstelik uygulanması öngörülüyor. Yıpranmamış uygulamada, kazanç kaçakçılığı suçu işleyenler hareketli nedamet hükümlerinden yararlanıp, suçtan kaynaklı vergi borcunun tamamını öderse, sunulan dam cezalarının nısıf oranında indirilirmesi gündemde. Rüşvet kanunları kapsamında tutulması müstelzim defter ve kayıtlarda adisyon ve muhasebe hileleri yapanlar, kazanç matrahının azalmasına etmen olacak şekilde defterleri tebdil eden, gizleyen, güzel vesika düzenleyenlerin cezalandırılabilmesi üzere bile bile işlenmesi ve bu suçlarla ilişkin namına Hazine’yi zarara uğratacak şekilde kazanç kaybına öğün küşade olması gerekecek. Antrparantez sahte fatura kabilinden idrak kaçakçılığı suçları üzere herhangi bir takvim yılı için ayrı ukubet değil, müteselsil cürüm kapsamında bir tane ukubet uygulanacak. Tıpkısı suçu nagehan fazla işlemişse, zincirleme yanlışlık sayılacak ve cezası nısıf oranında artırılacak. Etkili pişmanlıktan yararlananların cezası ise nısıf oranında indirilecek Türkiye gazetesinden Yücel Kayalıoğlu’nun haberine bakarak, YANLIŞSIZ Fırka kaynakları, bu konuda kamuoyunda büyük bir ümit oluştuğunu belirtiyor. Cali fatura kabilinden alacak kaçakçılığı suçu sebebiyle yapılan denetimlerde, rastgele algı dönemine ilişik ayrı ukubet çıkarılıyor. Seçkin yıl amacıyla ayrı ceza hesaplandığı için 20-25 almanak hapis cezaları ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile bu orantısızlık ortadan kaldırılacak.