Hususi yetersiz ve pansiyon çalışanlarına PCR zorunlu mu? MEB duyurdu…

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan akıbet yaptığı Hükûmet toplantısının peşi sıra, aşılama olmayanlar üzere PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında, “Okullarda 6 Eylül’da yüz yüze eğitimin başlamasıyla alay malay öğrenciyle bağlantılı elan telkih olmamış hoca ve personelin haftada bildirme bir iki iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Bir şekilde darülfünun çalışanlarından ve öğrencilerden de düzenli PCR testi yaptırmasını arzu edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bunun akabinde karşı karşıya eğitim bilimi önceden, telkih olmayan öğretmenlerden ve başka personellerden PCR testi isteniyordu. Fakat Milli Terbiye Bakanlığı’ndan tıpkı duyuru elan geldi ve PCR testinin kapsamı genişletildi. Bu duyuruya ilişik bilgi ahzetmek isteyen veliler ve MEB çalışanları, “Hususi ensiz ve pansiyon çalışanlarına PCR mecburi mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Olur, Özel ensiz ve pansiyon çalışanlarına PCR zorunlu mu? İşte detaylar… Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı, haftada iki misil zorunlu istenen PCR testlerinin hususi eğitim bilimi okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel mektepli ancak ve pansiyonları çalışanlarından birlikte murat edileceğini duyurdu. Mesleksel eğitim bilimi ve geliştirme kursları, hareket makineleri çoban yetişek kurslarının, nazari ve uygulama sınavlarında görev düzlük yırtıkça öğreticiler karışma kamu personelden haftada iki öğün PCR testi istenecek.
Share: