Hususi sektörün ancak dışından sağladığı toplanmış itimat borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Kalıp Bankası (TCMB) verilerine bakarak, orak ayı sonu itibarıyla, özel sektörün ancak dışından sağladığı mecmu emniyet borcu, 2020 yıl sonuna bakarak 130 milyon ESIR doları azalarak 173 bilyon 300 milyon ÇAKER doları namına kayıtlara geçti. Vadeye bakarak incelendiğinde, 2020 sene sonuna bakarak, ayrıntılı vadeli cesaret borcunun 110 milyon BENDE doları artarak 163 milyar 800 milyon KUL doları; bodur vadeli kredi borcunun (ticari krediler dış) ise 240 milyon KUL doları azalarak 9 milyar 500 milyon ÇAKER doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli cesaret borcuna ilişkin olarak, ayrımsız esbak sene sonuna göre bankaların yüreklilik biçimindeki borçlanmalarının 2 milyar 600 milyon BENDE doları azaldığı, ara kazanç ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 777 milyon BENDE doları azalışla 20 bilyon 800 milyon ESIR doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163 milyar 800 milyon KÖLE doları tutarındaki etraflı vadeli cesaret borcunun yüzdelik 61’inin ÇAKER doları, yüzde 34,9 ’unun euro, yüzde 2,3 ’ünün Türk Lirası ve yüzdelik 1,8 ’inin ise ayrıksı döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 bilyon 500 milyon KUL doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzdelik 38,2 ’sinin KÖLE doları, yüzdelik 34,5 ’inin euro, yüzde 23,8 ’inin Türk Lirası ve yüzdelik 3,5 ’inin özge döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Özel sektörün sınırlı dışından sağladığı bütün itimat borcu, temmuz sonu itibarıyla küsurat vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl zarfında gerçekleştirilecek olan anapara dümbelek ödemelerinin bütün 42,1 milyar ESIR doları tutarında olduğu gözlenmektedir.