Hizmet, gayrimuntazam tecim ve yapım sektöründe çekinmezlik artışı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı sektörel güven endeksleri; bakım sektöründe yüzde 1,2, pejmürde ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve yapım sektöründe yüzdelik 7,1 arttı. Sezon etkilerinden arındırılmış bakım sektörü hamaset endeksi orak ayı ayında 114,8 iken, ağustos ayında yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe aynı geçmiş taban göre, serencam üç mahiye dönemde gelişim durumu ast endeksi yüzde 3,6 artarak 116 oldu. Serencam üç maaş dönemde hizmetlere olan temenni ast endeksi yüzdelik 2,3 artarak 113,1 değerini aldı. Ati üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi madun endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3 oldu. Zaman etkilerinden arındırılmış tarumar tecim sektörü atılganlık endeksi, ağustos ayında yüzdelik 0,6 oranında artarak 110,3 değerini aldı. Perişan tecim sektöründe benzeri eski ayak tabanı göre, akıbet üç maaş dönemde ciro satışlar zir endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. Ati üç aylık dönemde ciro-satışlar beklentisi madun endeksi ise yüzde 4,4 azalarak 123,9 oldu. Sezon etkilerinden arındırılmış yapım sektörü yürek endeksi tıpkısı önceki ayda 86,3 iken, ağustos ayında yüzdelik 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe benzeri eski taban bakarak, alınan kayıtlı siparişlerin kâin düzeyi madun endeksi yüzde 5,4 artarak 83 oldu. Ati üç mahiye dönemde mecmu müteharrik sayısı beklentisi zir endeksi ise yüzde 8,5 artarak 101,8 değerini aldı.
Share: