Hızlı tren 2053’e kadar 52 ili birbirine bağlayacak

demir yolu taşımacılığının Türkiye geneline taşınması, henüz aşkın ili birbirlerine bağlaması, muvasala ve lojistik sisteminde elan fazla vadi alması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Ulaştırma 2053 Vizyonu’ndaki hedeflere göre, Türkiye’üstelik 2053’e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması öngörülürken çabuk trenlerle bağlı ülke sayısı 8’den 52’ye çıkacak. Eriştirme zıkkım ile Asya ve Avrupa kıtaları beyninde angajman sağlayan merkezi konumdaki Türkiye’nin demir hat ulaşımı bu ağ içinde önemli öneme sahip bulunuyor. Angarya taşımacılığında demir yolunun payı 2019’bile yüzdelik 3,13 ile kısaca 33 milyon ton yerine gerçekleşirken bu rakamın 2023’te yüzde 5’i geçerek 55 milyon tona çıkması bekleniyor. Çıpa yolunun taşımacılıktaki oranının 2029’dahi yüzdelik 11’in üzerine yükselmesi, 2053’te de kısaca yüzde 22 adına gerçekleşmesi öngörülüyor. Böylelikle demir yolunun dara taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 intaç artacak. Yolcu taşımacılığında 2053’te trenin payının 6 kattan aşkın artması öngörülüyor. 2023’te demir yolu ile taşınan bulaşıcı sayısının kestirmece 19,5 milyon olması, bu rakamın 2035’te 145 milyonu, 2053 yılında birlikte 269 milyonu geçmesi bekleniyor. Ülkenin ulaşım ağındaki payı artırılarak demir yollarının eğreti taşımacılığındaki payının yüzde 1’den Avrupa ortalamasının üstüne, yüzdelik 6,20’ye çıkarılması amaçlanıyor. Bu dahi bugün 19,5 milyon olan yolcu sayısının kestirmece 270 milyona ulaşması anlamına geliyor. Tekrar mahdut dışı dara taşımacılığında birlikte demir yolunun payının 10 intaç artırılması hedefleniyor. Birlik ulaşım modları ortada angarya taşımacılığının, 2023’te 55 milyon ton ve yüzde 5,08 olması muhtemel azamet birlikte 7 mezuniyet artırılarak 440 milyon titrem iyon demir hat ile taşınması sağlanacak. Böylecene çipo yolunun payının, yüzde 18 olan Avrupa ortalamasının de üstüne çıkılarak yüzdelik 21,93’e yükseltilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Lojistik Anne Planı’na bakarak, 2053’e büyüklüğünde 6 bin 196 kilometre çabuk katar hattı, 1474 kilometre konvansiyonel forma, 622 kilometre efdal hızlı şimendifer hattı ve 262 kilometre çokça yüksek çabuk tren hattı oluşmak için 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması öngörülüyor.
Share: