Hazne zaman düzenlediği 2 ara kazanç ihalesinde kestirmece 7 bilyon teklik borçlandı

Kaynak ve Maliye Bakanlığı, iki ihalenin sonucunda piyasaya 6 bilyon 954,1 milyon lira borçlanmış oldu. Kaynak ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 12 kamer (378 periyot) vadeli, kuponsuz azamet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede görgüsüz faiz yüzde 23,86, bileşik ürem yüzdelik 23,76 oldu. Yazılı teklifin 3 bilyon 244 milyon lirayı bulduğu ihalede, yazılı mir 1 milyar 772 milyon liralık, kesin as 1 milyar 420,1 milyon teklik adına kaydedildi. Amme kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, ortalık yapıcılarından 1 milyar 424,7 milyon lira öneri makbuz ve bu kesime 800 milyon teklik komutan yapıldı. Vekillik, ikinci ihalede ise 5 sene (1694 dönem) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli mehabet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede bayağı faiz yüzdelik 24,8, bileşik ürem yüzdelik 26,34 oldu. Nominal teklifin 2 bilyon 368 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal mir 1 bilyon 222 milyon lira, net satma 1 bilyon 34 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Amme kuruluşlarından mevrut 2 milyar 650 milyon teklik teklifin tamamının karşılandığı ihalede, etraf yapıcılarından 1 milyar 126 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 650 milyon teklik koca yapıldı.