Hazne ve Maliye Bakanlığı iç istikraz stratejisini açıkladı

Hazne ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2021-Ev 2022 dönemine ilişik bağırsak istikraz stratejisini açıkladı. Bakanlığın çöz istikraz stratejisine göre Hazine, bahis konusu dönemde 76,4 bilyon liralık iç vecibe servisine eşit 75,2 bilyon teklik iç istikraz gerçekleştirecek. İç istikraz stratejisinde, kasımda 11,1 bilyon teklik çöz vecibe servisine karşılık yaklaşık 15 milyar liralık, aralıkta 20,5 milyar lira çöz vecibe servisine kıymet tahminî 14 bilyon lira, Ev 2022’de dahi 44,8 milyar teklik çöz vecibe servisine karşılık 46,2 milyar teklik çöz istikraz yapılması öngörülüyor. Teşrinisani ayındaki iç borçlanmanın 10,7 milyar lirasının piyasadan, 4,4 bilyon lirasının kamuya satışlardan, açıklık iç borçlanmasının 9,4 milyar lirasının piyasadan, 1,3 milyar lirasının aracısız satışlardan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ev 2022’deki iç borçlanmanın ise 41,9 milyar lirasının piyasadan, 2,9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,4 bilyon lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. söz konusu dönemde aut borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının de doğrudan satışı yapılacak. Kasımda 29,2 bilyon teklik, aralıkta 23,6 milyar teklik, Karı 2022’üstelik üstelik 48,2 bilyon liralık ifa yapılacak. Bu ödemelerin 24,8 milyar lirası aut borç servisinden oluşacak.