Haziran ayında aylakçılık yüzde 10,6’ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) elan önce üç maaş dönemlerde yayınladığı başıboşluk verilerini aylık kendisine sunuyor. Türkiye genelinde 15 ve daha fevk yaştaki kişilerde atıl sayısı 2021 yılı Haziran ayında ayrımsız eski aya bakarak 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin dirilik oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzdelik 10,6 seviyesine geldi. Açıklanan veriler, ekonomideki gelişmelerin bir sonucu yerine muştulu aynı gelişme şetlinde değerlendiriliyor. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bire bir eski aya bakarak 602 bin yaşama artarak 28 milyon 586 bin hayat, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9 oldu. İşgücü 2021 yılı Haziran ayında bir esbak taban göre 222 bin güç azalarak 31 milyon 984 bin emanet, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzdelik 50,2 olarak gerçekleşti. 15-24 gözyaşı grubunu havi zihayat nüfusta aylaklık oranı benzeri esbak taban bakarak 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzdelik 32,6 oldu. Bu gözyaşı grubunda işgücüne iltihak oranı ise tıpkısı önceki aya göre 0,6 benek artarak yüzde 42,3 yerine kayıtlara geçti. Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bire bir önceki taban bakarak tarım sektöründe 163 bin hayat, endüstri sektöründe 296 bin hayat, yapım sektöründe 8 bin emanet, bakım sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzdelik 17,2’si tarım, yüzde 21,8’i uran, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 54,5’i ise bakım sektöründe düzlük aldı. Zamana mecbur eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan işsiz işgücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bire bir eski aya göre 4,7 puan azalarak yüzdelik 22,4 oldu. Zamana kapalı muallel istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken, gizil işgücü ve işsizlerin tümleşik oranı yüzdelik 18,8 adına gerçekleşti. İşsizlik oranı bire bir eski yılın tıpkı ayına bakarak 2,6 benek azalarak yüzdelik 10,4 oldu. İşsiz sayısı aynı geçmiş yılın tıpkısı ayına bakarak 648 bin dirilik azalarak 3 milyon 380 bin gönül adına gerçekleşti. İstihdam oranı bir esbak yılın benzeri ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin birey artarak 29 milyon 227 bin gönül oldu. İşgücüne katılma oranı bire bir önceki yılın benzeri ayına bakarak 1,8 nokta artarak yüzde51,2 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin hayat artarak 32 milyon 607 bin yaşama adına gerçekleşti. Haziran ayında sosyal düzenlilik kuruluşuna sınırlı olmadan çalışanların toplanmış çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, tıpkısı esbak yılın tıpkı ayına göre 2,2 nokta azalarak yüzdelik 29,5 yerine gerçekleşti. Ekincilik dışı sektörde pusat dışı çalışanların oranı tıpkı eski yılın tıpkı ayına bakarak 2,1 nokta azalarak yüzdelik 17,3 oldu. Koronavirüs salgının nedeni ile gündeme gelen işten tart yasakları orak ayı ayında uygulamadan kaldırılmıştı. Bu nedenle yasağın kaldırılmasının işsizliğe etkisinin parçalanmamış namına belirlenmesi için orak ayı ayı verilerinin önemi artıyor. Mayıs ayında işsiz sayısı benzeri önceki ayak tabanı bakarak 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin gönül olmuştu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmişti.