Hazine alacakları teşrinievvel sonu bakımından 18,3 bilyon teklik oldu

Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nın 30 Ilk Teşrin itibarıyla açıkladığı verilere göre Hazine alacakları, teşrinievvel sonu bakımından 18,3 milyar teklik oldu Paylaşılan verilere göre, 18,3 bilyon lira matlup stoku içindeki yeryüzü faziletli payı 9,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. söz konusu tarihe kadar Kaynak alacaklarından 3,5 bilyon teklik öğrenim edildiği de bildirilen veriler arasında düz aldı.
Share: