Hamur tashihi harçlarının belediyelerce tahsili netleşti

Kaynak ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre üs tashihi harçlarının, belediyelerce öğrenim edilmesi ve bildirimine ilişik konulara küşayiş getirildi. Buna göre, söz konusu düzenlemeyle mahiyet tashihi harçlarının, belediyelerce bina istimal izninin (iskan belgesinin) verilmesinden geçmiş kazanç dairesine ödenmesi uygulamasına serencam verilirdi. bahis konusu harçların, belediyelerce çatı istimal müsaade harcıyla gelişigüzel alındı karşılığı evvelce öğrenim edilmesi sağlanacak. Belediyeler tarafından evvelden öğrenim olunan köken tashihi harçları, “Belediyelerce Öğrenim Edilen Kök Tashihi Harcına İlişkin Bildirim” ile belediyenin muhtasar yönünden bağlı olduğu idrak dairesine veya mülk müdürlüğüne, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecek. bahis konusu ihbarname, elektronik ortamda gönderilecek. Bildirimin süresinde gönderilmemesi yerinde, Rüşvet Usul Kanunu’nun ilgilendiren ceza hükümleri uygulanacak.