Hacizli taşınırların elektronik ortamda satışına ilgilendiren esaslar

Hacizli taşınırların icra ve batkı kanunu kapsamında elektronik ortamda yapılacak müzayede vasıtasıyla as işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi. Hak Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğine göre, taşınırın satışı açık artırma ile yapılacak. Bir Numara ve ikinci artırmanın yapılacağı zaman ve saat aralığı, artırma mir tarihinden bildirme birkaç 15 periyot önce car edilecek. Elektronik Satış Portalında yapılacak zar ve şartname artırmanın bitimine büyüklüğünde erişime çıplak tutulacak. İkinci artırmanın temel tarihi, bir numara artırmanın bitimi tarihinden itibaren 1 kocaoğlan geçmeyecek şekilde belirlenecek. Elektronik Koca Portalında yapılan peyda artırmada öneri ita süresi 7 periyot kendisine belirlendi. Artırmaya katılabilmek için hacizli malın muhammen kıymetinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki akça inanca sunma geç müzayede süresinin bitiminden önceki periyot 23.30’a büyüklüğünde satışı yapan yürütme dairesinin vezneci yerine Elektronik Mir Portalı üzerinden yatırılacak. Örtüsüz artırmada teklif verenlerin zatî bilgileri, müzayede süresi ortamında bilişim sistemini işleten kamu görevlileri dünya on paralık kimesne marifetiyle görülemeyecek ve enformatik sisteminde gösterilemeyecek. Tekâlif arasındaki ayırt, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde 1’inden ve sağlam 100 liradan birkaç olamayacak. Yer erdemli teklifi veren, artırma süresi süresince kendisinden efdal tıpkısı teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak. İhale alıcısı, ihalenin feshi istek edilmiş olsa bile artırma son tutanağının ilanından itibaren 7 zaman içinde satış bedelini satışı eden yürütme dairesi namına bayılmak zorunda olacak. Satılan mülk, tenkis kesinleşmeden konfirmasyon edilmeyecek ve şeklî sicilde alıcı yerine tescil edilmeyecek. Yönetmelikle getirilen aranjman, Türe Bakanlığı’nca resmİ genel ağ sitesinden elektronik eş uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarih bakımından ilanı yapılacak artırmalarda, talih genelinde ise bugün itibarıyla yer geç bir yılın sonunda ilanı yapılacak artırmalarda uygulanacak.
Share: