Güzeşte sene kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 8,3 arttı

Açılan şirketlerin kayıtlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Boşluk ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna bakarak, 2021 yılında, sabık yıla bakarak kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 8,3 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,2 oranında azaldı. 2021 yılında, güzeşte yıla bakarak kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 65 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari pres sayısında yüzde 12,3 oranında geriledi. Çatlak 2021 ’da kurulan şirketlerin sayısında aynı eski aya göre yüzde 4,1 azalırken, kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 37,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,1 oranında arttı. Benzeri esbak aya bakarak kapanan müşareket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 122,8, kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzde 63,3 oranında artma oldu. Meyan 2021 ’üstelik tamlık illerde şeriklik kuruluşu gerçekleşti. Müşareket ve kooperatiflerin yüzdelik 40 ’ı İstanbul, yüzde 10 ’u Ankara, yüzde 5,5 ’i İzmir ’birlikte kurulmuştur. Bu ay tekmil illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti. Ara 2021 ’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, tıpkı eski aya bakarak yüzde 27,9 oranında arttı. 2021 yılında toplanmış 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan bütün 95 bin 41 limited iştirak, toplanmış sermayenin yüzdelik 58,2 ’sini, 14 bin 630 anonim ortaklık ise yüzdelik 41,8 ’ini oluşturdu. Antrakt ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Teşrinisani ayına göre yüzde 27,9 oranında yükseliş gösterdi.
Share: