Güzeşte benzeri yılın ardından beyaz perde ve eylem sanatları istatistikleri

Sinema izleyici sayısı 2021 yılında, 2020 yılına bakarak %27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 hayat oldu. Yerel film izleyici sayısı %75,4 azalarak 3 milyon 264 bin 580 can olurken, yabancı film peyrev sayısı %130,5 artarak 9 milyon 154 bin 197 sevimli oldu. Gösterilen film sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %2,0 artarak 26 bin 483 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerel film sayısı %9,1 azalarak 9 bin 981 olurken, gösterilen ecnebi film sayısı %10,1 artarak 16 bin 502 oldu. Tiyatro salonu sayısı 2020/’21 sezonunda, 2019/’20 sezonuna bakarak %44,4 azalırken, seyir salonu hamil sayısı %41,8 azaldı. Buna göre bir sezonda seyir mağaza sayısı 400 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 156 bin 9 oldu. Tiyatro seyirci sayısı 2020/’21 sezonunda %84,1 azalarak 714 bin 864 oldu. Seyretme salonlarında oynanan ürün sayısı geçen sezona bakarak %73,3 azalarak 1 665 oldu. Temaşa salonlarında oynanan uzlaştırma (yerel) im sayısı %74,4 azalırken, tercüme (ecnebi) yayın sayısı %66,6 azaldı. Tiyatroda telif işaret seyirci sayısı geçen sezona göre %83,6 azalırken, çeviri ürün seyirci sayısı %85,5 azaldı. Geçen sezona bakarak karşılaştırıldığında, oyun salonlarında oynanan gösteri sayısı %78,8 azalarak 4 bin 284 oldu. Piyes salonlarında oynanan telif hakkı işaret gösteri sayısı geçen sezona göre %78,6, çevirme iz gösteri sayısı ise %79,4 azaldı. Temaşa salonlarında oynanan koca eseri eylem sayısı sabık sezona göre %73,5, bala eseri eylem sayısı ise %86,1 azalarak 1 174 oldu. Tıpkı sezonda koca eseri peyrev sayısı %80,7, çocuk eseri seyirci sayısı %89,6 azaldı. Temsil salonlarında oynanan yavru eseri sayısı 2020/’21 sezonunda %84,5, oynanan balaban eseri sayısı %62,8 azaldı.
Türkiye genelinde 2020/’21 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Fena Hâlde Sanatlar Umumi Müdürlüğü’ne mecbur 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk cıvıltı gösterdi.
Opera ve bale seyirci sayısı 2020/’21 sezonunda, tıpkı önceki sezona göre %94,5 azalarak 14 bin 32 oldu. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı %54,8 azalarak 72 bin 277 oldu. Orkestra izleyici sayısı güzeşte sezona bakarak %86,1 azalarak 13 bin 907’ye, koro peyrev sayısı %12,7 azalarak 22 bin 792’ye düşerken, ansambl izleyici sayısı ise %5,8 artarak 35 bin 578 oldu.