Güneş Tacı sebebiyle Dünya’nın sismik gürültüsü azaldı

Tekmil dünyayı etkisi altına düz koronavirüs dolayısıyla insanlar evlerine kapandı ve sosyal operasyon kısıtlandı. Bu buut, yanı sıra ara sıra müspet sonuçlar da getirdi. Sismologlar, müstevli sırasında günlük yaşamda makine, şimendifer, otobüs ve insanların neden olduğu titreşimler anlamına gelen müstevi sismik gürültüsünün” çokça daha beş altı gözlemlendiğini açıkladı. Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya’nın arka tabakasının henüz birkaç cereyan ettiği vurgulandı. Belçika’dahi Krallık Gözlemevi’nde işyar yer bilimci ve sismolog Thomas Lecocq, Belçika’birlikte meslek ve iş yerlerinin kapatıldığı, toplumsal vuzuh kurallarının uygulandığı mart ortasından bu yana payitaht Brüksel’de ortam sismik gürültüsünün yüzde 30 ila 50 azaldığını belirtti.
Yassı sismik gürültüsünün azalmasıyla birlikte, sismik hareketlerin şamata kirliliği azaldığından, siktirici depremlerin ve istasyonların kaydetmediği sismik hâller elan bayındır tayin edilebildi. Londra’nın batısında yassı sismik gürültüsünün azaldığını gösteren tıpkı grafik, bilgin Paula Koelemeijer vasıtasıyla Twitter’bile paylaşıldı. Esasen Kaliforniya Uygulayım Bilimi Enstitüsü’nde doktora öğrencisi Celeste Labedz, özellikle Los Angeles’dahi yassı sismik gürültüsündeki biberli düşüşü gösteren bir çizge paylaştı.