Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı ücretleri belirlendi

Kullanılmamış yıla girildiğinde birçok alanda ödemeler değişecek. Bunlardan birisi de gümrük müşavirliği işlemleri ücretleri. Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Mezun Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Bildiri’birlikte Mübayenet Yapılmasına Dair Beyanat, Resmi Gazete’de yayınlanarak minimum ecir tarifesi birlikte deklare oldu. Buna bakarak, gümrük müşavirliği minimal ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Karı 2022’den itibaren 87 teklik ile 1.637 lira ortada olacak. Izinli gümrük müşavirliği minimal sevap tarifesi ise 138 lira-44 bin 280 liralık kendisine belirlendi.
Share: