Gümrük idrak ve cezalarının baştan yapılandırılması esasları

Tecim Bakanlığı, 7236 çevrilmiş konfigürasyon yasası kapsamında, gümrük vergileri, idari servet cezaları, faizler, rötar faizleri, rötar zammı alacaklarının baştan yapılandırılmasına dair esaslara duruluk getirdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında düzlük düz 7326 sayılı yasa kapsamında gümrük alacaklarının baştan yapılandırılmasına ilişik bildiri kapsamında, gümrük kanunu ve ait sair kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Tecim Bakanlığı’na tutkun öğrenim daireleri yoluyla izleme edilen gümrük vergileri, cezaları ve faizleri yer alıyor. Tebliğle, kesinleşmiş ve tartışmalı veya sorun safhasında mevcut alacaklar, itiraz/istinaf yahut temyiz aşamasında mevcut alacaklar, kesinleşmemiş yönetimsel para cezaları, inceleme ve gerçekleşme safhasında olan işlemler ile işyar eliyle yapılan beyanlara yönelik tahsil işlemlerinin esasları belirlendi. Yasa hükümlerinden sezmek isteyen borçluların, 31 Ağustos’a kadar ilgilendiren gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Alacağın vehleten aşkın gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, seçkin idareye ayrı ayrı başvurulacak. Bildiri hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2021 yılı Haziran kocaoğlan amacıyla uygulanması müstelzim Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, yüzde 0,35 oranı esas alınacak. Hesaplanan tutarlar önceden veya taksitler hâlinde ödenebilecek. Ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül’e büyüklüğünde, değişik taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde maksimal 18 fiyat taksitte ödenmesi gerekiyor. Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, kanunda kayran düzlük hükümler gizli dikilmek kaydıyla 9 Haziran tarihinden sonraki süreler amacıyla nema, rötar zammı ile rötar cezası kabil fer’i amme alacakları hesaplanmayacak, başvuruda bulunulan borçlara ilişkin sevgili açılamayacak. Ödenecek alacaklarla ait kendisine uygulama edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna çıkma fail teminatlar iade edilecek. Pratik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Yasa kapsamındaki alacaklarla ilişkin yerine mevzuatlarında vadi düzlük hususi ahkâm gizli eğlenmek kaydıyla taksit ifa süresince süre aşımı süreleri işlemeyecek.
Share: