Google, 1 Temmuz’da Rekabet Kurumu’na savunma yapacak

Rakiplik Kurumu, Google ’ın genel kontrol hizmetlerine yönelik yaptığı harezmi yolu güncellemeleri ve Adwords reklamları ile, bilge durumunu kötüye kullandığı iddiaları hakkında yapılan araştırma, 2019 yılının orak ayı ayında tamamlanmıştı. söz konusu iddialara müteveccih bulguları ağır ve yeterli bulan Rakiplik Kurumu, Google’a soruşturma açılmasına değişmeyen vermişti. Rakiplik Kurumu, Google karşı ölçülü soruşturmanın namzet defans toplantısının, 1 Temmuz’da gerçekleştirileceğini duyurdu.. Kurumun genel ağ sitesinden yapılan duyuruya bakarak, Google’ın umumi arama hizmetlerine müteveccih güncellemelerle ve Adwords (Google’ın arama sonuçlarında, hareket ortağı sitelerde reklam gösterimi sağlayan pazarlama ara bulucu) reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak, Rekabetin Korunması Karşı Kanun’un ilişik maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik planlı soruşturmada namzet savunma aşamasına gelindi. Toplantıya gelmek talip şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusu ile ait menfaat ilişkilerini ortaya koyan vukuf ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Haziran 2020 günü faaliyet saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Sonuç yıllarda rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dayanıklı çokça yaptırımla yüz yüze mütezayit Google, Avrupa Birliği Komisyonu marifetiyle 4,3 bilyon euro rekor para cezasına çarptırılmıştı.