Global istinas, Dünya’nın eksenini değiştirdi

Rastgele sene Acun’nın averaj sıcaklıkları artıyor ve toptan istinas nedeniyle buzullar çarçabuk eriyor. Kullanılmamış benzeri araştırmaya bakarak buzulların erimesi, 1990’lardan bu yana Dünya’nın dönme ekseninde yalınlık kaymalara hastalık oldu. Vukuf insanlarına bakarak bu format, insanların gezegene hangi kademe yük edebileceğini gözler önüne seriyor. Acun’nın coğrafi kuzey ve güney kutupları, dolaşım eksenine göre belirleniyor. Acun’daki kütlelerin gezegene infisah şeklindeki değişimler ise kutupların cereyan etmesine ve eksenin kaymasına neden oluyor.
Daha evvel yapılan araştırmalar sonucunda, kutuplardaki ve eksendeki kaymaya sadece okyanus akıntılarının ve Acun’nın derinliklerindeki ısıdam kayaç tabakasının hareketi kabil saf faktörlerin illet olduğu biliniyordu. Ancak bakir araştırma, 1990’lardan bu yana okyanuslarda seçkin sene yüz milyarlarca tonluk buzun erimesinin, kutupların akım etmesine sebep olduğunu gösteriyor. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, kutuplardaki kayma yönü 1990’larda batıdan doğuya akıllıca azrail biçimde değişti. Eriyen buzullar zımnında kutuplar, o dönemde 26 rütbe Gün Doğusu boylamına doğru larp ve hızlı ayrımsız sürüklenmeye gitti. Daha mail zamanlarda ise bu kayma yordam kazandı. Söz Gelişi 1995’ten 2020’ye kadar ölçülen kayma hızı, 1981 ve 1995 arasındakine bakarak 17 ikmal fazlaydı. Vukuf insanlarına göre, abuhava değişikliği zımnında Acun’nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Acun Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020’nin genişlik yunak üç yıldan biri yerine kayıtlara geçtiğini açıklayarak, bu tehlikeyi bir yol elan doğrulamıştı. WMO’dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019’un ardından üçüncü en yunak yılını yaşadığı belirtilmişti.