Global ısınmayı engel olmak üzere emisyonların azalması gerekiyor

Küresel ısınma nedeniyle Dünya’nın averaj sıcaklıkları daim yerine artıyor, bunun sonucunda buzullar adım adım bulunmayan oluyor ve Acun tehlikeye akıllıca ilerliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO); 2020 yılında dünyanın, 2016 ve 2019’un ardından üçüncü arz yunak yılını yaşadığını açıklamıştı. Küresel kıvılcım artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi üzere, ülkelerin emisyonlarını 2030 ’a büyüklüğünde yarıya indirmeleri ve akim emisyon nöbet haritalarını planlarının merkezine koymaları gerekiyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) marifetiyle hazırlanan 6. Değerlendirme Raporu ’nun önceki kısmı olan “İklim Değişikliği 2021: Fiziki Selen Temeli” çalışmasına bakarak, toptan ısınma, âdem faaliyetlerinin etkisiyle son 2 bin yılda görülmemiş bir oranda arttı. Atmosferdeki karbon emisyonu yoğunluğu 2019 ’de 2 milyon sene zarfında sunma faziletkâr seviyesine ulaştı. Mehabetli merdiven gazları olan bataklık gazı ve nitrojen oksit gazlarının konsantrasyonları 2019 ’üstelik 800 bin yıldaki sunma faziletkâr seviyesinde gerçekleşti. Ana Deniz, buz tabakaları ve küresel deniz seviyelerindeki tadilat, beniz sene ila bin almanak zaman dilimlerinde kafasız döndürülemez arkaç geldi.Deniz seviyelerindeki küresel ortalama yükseliş, 1900 ’den beri sonuç 3 bin yıldaki yeryüzü aceleci artma yerine kayıtlara geçti. Denizel ısı dalgalarının tekevvün sıklığı 1980 ’lerden beri iki katına bundan sonra. Bütün 234 bilim adamı ve 195 hükümet eliyle onaylanan rapora bakarak, eş faaliyetleri kaynaklı emisyonlar, gezegenin değişmesinin ve henüz az istikrarlı kuzuluk gelmesinin temel sebebi olarak görülürken bu etkilerin bazılarının et kafalı dönüşü bulunmuyor. Emisyon azaltımına müteveccih yeryüzü iddialı adımların atıldığı senaryoda üstelik, ortalama küresel alaz artışının ati 20 sene zarfında 1,5 dereceye ulaşacağı, hatta bu seviyeyi aşacağı hesap pusulası ediliyor. Bu eşiğin aşılmasından bilahare sayı farkı yalım artışının, fakat yüz yılın sonuna doğru yeniden 1,4 dereceye düşeceği öngörülüyor. Global ısınma 1,5 basamak eşiğini ne büyüklüğünde aşarsa dünyada öngörülemez ve ciddi risklerin oluşma ihtimali bile o kadar artıyor. Rapora bakarak; Yıldız Amerika, Avrupa, Avustralya, Latin Amerika, Afrika ’nın kâh bölgeleri, Sibirya, Rusya ve Asya ’nın dahi içinde bulunduğu gezegenin şişman bir bölümü ısıdam gelgel dalgalarını içeren taşkın sıcaklara maruz kalıyor.Yaz aylarında yaşanan yangınlar ve seller, eş kaynaklı global istinas sonucu abuhava sisteminin değişmesiyle katmerli çekicilik olaylarının seyrine yaşıt oluşturuyor. Sürdürülebilir Iktisat ve Mal Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Imrenme, akıbet günlerde dünyanın genelinde olduğu kabil Türkiye ’de üstelik şişman çaplı sellerin ve yangınların eş zamanlı yaşandığı ve buzulların eridiğine müteveccih haberlerin arttığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “IPCC raporu, iklim değişikliğinin tahripkâr etkilerini ferdî hayatlarımızda görmeye başladığımız şimdilerde önlem alınmadığı takdirde bu afetlerin şiddetini artırarak bitmeme edeceğine dikkati çekiyor. Sorumluluktan kaçmaya çalışmak namına, iklim değişikliğine alın alınacak önlemlerin tam insanlığın ve gezegenin ortak refahı üzere atılacak adımlar olduğunun farkında adına bire bir zaman geçmiş harekete geçilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda atılacak küresel adımların tıpkı parçası namına, Türkiye ’nin iklim hedeflerini acilen elan iddialı arkaç getirmesini ve kamu politikalarını bu hedeflerle uyumlaştırmasını rica ediyoruz.”.