Gıdada KDV indiriminin tüm detayları

Sağlık İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yer düzlük duyuruya bakarak, 13 Şubat’ta yayınlanan 5189 mahdut Mülk ve Hizmetlere Uygulanacak Ekleme Değer Vergisi (KDV) Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Uymazlık Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Kararı ile KDV oranı, global-tarumar ayrımı kaldırılarak cümle besin teslimlerinde yüzdelik 1’e indirildi. Yapılan aranjman kapsamında vatandaşın, üreticinin, perakendeci ve toptancının soruları derlenerek, cevapları yayınlandı. Gıdada KDV indirimine ilgili yer çok düşkünlük edilen sorular ve yanıtları şöyle:
Elden temel gıda ürünlerinde makbul KDV oranları mı yüzdelik 1’e düşürüldü? Düzenleme öncesi KDV oranı yüzde 8 olup, yüzde 1’e indirilmeyen seçme gıda ürünü var mı? Temel gıda ürünlerinin birçoğunun toptan teslimi, 5189 çevrilmiş Cumhur Reisi Kararı ile yapılan uymazlık öncesinde elhak 2007/13033 basit BKK eki (I) çevrilmiş çizgilik kapsamında yüzde 1 KDV’ye tabiydi.Bu durumun tek istisnası, hususi istihlak vergisine (ÖTV) tabi olan gıda ürünleridir. Bu ürünlerin tesliminde yüzde 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecek. Besin ürünlerinin global veya harabati namına konfirmasyon edilmesine bakarak uygulanacak KDV oranı değişir mi? Toptan ve düzensiz konfirmasyon ayrımı, toptancı hallerinde hareketlilik gösterme, KDV mükellefi olma kabil ayrımlı KDV oranı uygulanmasına bozukluk olan hükümler, kararla ortadan kaldırılarak nereden alındığına, kime satıldığına bakılmaksızın çizelge kapsamındaki birlik besin teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’üstelik eşitlendi.
Aşçı, restoran, kafeterya kabilinden işletmeler yoluyla yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri da KDV oranlarında tenzilat işleyen karar kapsamında değerlendirilebilir mi? Lokanta, lokanta, kafeterya kabil işletmeler (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya de pres belgesine sahip olan yerler ile üç talih ve vücut oteller, dinlence köyleri ve bir tesislerin bünyesindeki yerler aut) aracılığıyla durumunda sunulan (ayakta sunulması karışma) yiyecek-içme hizmetleri, yüzde 8 KDV’ye tabidir.Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan aranjman, yiyecek-içme hizmetlerine uygulanan KDV oranında benzeri ayrım öngörmüyor.
Paket servis ile alınan yeme-içmece hizmetleri azık teslimi sayılır mı? Yiyecek içmece hizmeti veren işletmelerin paket servis (online, canlı aşındırmak havale siteleri karışma) şeklinde verdikleri hizmetler ile catering, tabldot servis kabilinden adlarla verdikleri yiyecek içmece hizmetleri, yüzde 8 KDV’ye bağımlı olup, bu hizmetlerin besin teslimi sayılması olanaklı değil. Kararla yapılan aranjman, yeme-içmece hizmetlerine meri KDV oranında bir değişiklik öngörmüyor. Balık kabil ara sıra besin maddelerini hem çiğ yerine hem dahi pişirerek satan işletmelerde uygulanması gereken KDV oranı elbet hesaplanmalı? Kararla çiğ balık teslimlerindeki global/müteferrik ayrımı kaldırılarak bu ürünlerin yüzdelik 1 KDV’ye bağımlı tutulması sağlandı. Ancak, hisse senedi yerinde müşterilerin masasına ve evlere pişirilerek balık servisi olmak aracılığıyla gerçekleştirilen hizmetler ile paketlemek arası balık satışlarının, “yemeği pakette satan yahut farklı şekillerde kemirmek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetler” kapsamında değerlendirilerek yüzdelik 8 KDV’ye tabi tutulması gerekiyor.Bununla gelişigüzel, bahis konusu ürünler yiyecek içmece hizmeti namına müşterilere sunulduğunda, yüzde 8 KDV’ye tabi olacak. Fatura/atıf irsaliyesi üzere belgelerin düzenlenme tarihi ile besin ürünlerinin teyit tarihinin değişik olması yerinde, ne sıra itibarıyla değişmeyen buyruk tabir edecek? Azık ürünleri kararın yürürlüğe girdiği 14 Küçük Ay’tan ilk teslim edilmiş ise yüzde 8, bu tarih ve sonrasında doğrulama edilmiş ise yüzdelik 1 KDV uygulanacak. Fakat, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ürünlere ilgilendiren fatura ve tıpkı belgelerin aranje olması, ürünlerin alıcı veya onun yerine cereyan edenlerin gösterdiği yere veya kişilere terk edilmiş olması, ürünlerin alıcıya yahut onun yerine hareket edenlere gönderilmesi halinde malın nakliyesinin başlatılmış olması evet birlikte taşımacı/sürücüye terk edilmiş olması hallerinde KDV’nin yüzdelik 8 uygulanması gerekiyor. 14 Gücük Ay ve sonrasında gerçekleştirilen besin ürünü teslimlerinde, KDV oranı yüzde 8 adına hesaplanmışsa tüketiciler aracılığıyla fazla ödenen alacak reddetme alınabilir mi? Böyle tıpkı durumda, aşkın hesaplanan verginin, satıcı mükellefler vasıtasıyla alıcıya/tüketiciye reddetme edilmesi gerekiyor.Satıcı mükellefler yoluyla değişmeyen öncesinde yüzdelik 8 KDV ödenmek kanalıyla satın alınan besin ürünlerinin, düzenleme sonrasındaki teslimlerinde ne oranda KDV uygulanması gerekiyor? Kararının yürürlük tarihi ve sonrasında yapılan/yapılacak yüzde 1 KDV’ye bağımlı gıda ürünü satışlarında, bu ürünlerin vandöz mükellefler vasıtasıyla hangi izzet üzerinden satın alındığına bakılmaksızın, yüzdelik 1 KDV uygulanması gerekiyor. İthalatını/imalatını/ticaretini yaptığım veya tükettiğim herhangi bir gıda ürününe geçerli KDV oranını bittabi öğrenebilirim? GİB internet adresinden (www.gib.gov.tr) sırasıyla yararlı bilgiler, KDV oranları, KDV oranları listesi sekmeleri strateji edilmek yoluyla edimsel KDV oranlarına basitçe ulaşılabilmesi tür..
Share: