Gelecekte viral enfeksiyonlar, akil telefonlar ile teşhis edilebilecek

Tüm dünyayı etkisi altına düz koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışmaları yordam kazandı. Vukuf insanları, yalnızca günümüz için değil, gelecekte da başımıza ati beklenen pandemilerle esas etmenin kullanılmamış yollarını arıyor. ABD ’deki Harvard Üniversitesi Tababet Fakültesi ’hangi bağlı Brigham Kadın Hastanesi ’nden ayrımsız araştırma ekibi, viral enfeksiyonları belirleme edebilmek için akıllı telefon kamerası kullanan benzeri dizge geliştirdi. bahis konusu dizge, düşüncesiz telefon ile alay malay harici katalitik mikroçip ve derin öğrenme algoritması içeren yazılımlardan oluşuyor. Kişinin vücudundan alınan likit örnekleri, katalitik mikroçipteki bir kanala yerleştirildikten sonraları, birkaç miktarda hidrojen peroksitle ıslatılıyor ve bu sayede tepki meydana gelip, kabarcıklar oluşuyor. Kullanıcı, fikirli telefonun kamerasını domur oluşturan örneğe yöneltip, virüslerin varlığını yakalamak için eğitimli dip öğrenme algoritmasını başlatıyor. Daha sonradan ise kestirmece 50 dakikanın arkası sıra virüsler belirleme edilebiliyor. Veri insanları, şu ana büyüklüğünde sisteme Zika, Hepatit B ve Hepatit C görünmek üzere üç virüsü tayin etmeyi öğretti ve yapılan testler, sistemin yüzdelik 99 akla yatkın çalıştığını gösterdi. İhtiyaç duyulması halinde sistemin kullanılmamış virüsleri tespit etmek amacıyla müstacelen eğitilebileceğini belirten haber insanları, ayrıca sistemin diğerlerine bakarak taşınmasının daha mahdut ve uygun maliyette olduğunu, imtihan laboratuvarlarının bulunmadığı çorak ülkelere amiyane yarar sağlayabileceğinin altını çiziyor.
Share: