Geçim Barışı’nda sona geliniyor

Hem az dışında hem bile mahdut ortamında mevcut ancak dirimsel ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuncu defter kayıtlarında vadi almayan mal, zer, döviz, menkul fiyat ve gayrı anamal piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Huzur Barışı düzenlemesine referans üzere müddet azaldı. Güçlükle dışındaki varlıklarını 31 Aralık’a büyüklüğünde Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildiren hakikat ve tüzel şahıslar, bunları serbestçe artırım edebilecek, rüşvet dairelerine seçme bildirimde bulunmayacak. Bildirilen mevcudat dolayısıyla hiçbir suretle rüşvet incelemesi ve kazanç tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi üzere bildirilen varlıkların, 3 kamer içre Türkiye’ye getirilmesi veya ülkedeki vezneci ya üstelik uzlaştırıcı kurumlarda açılacak aynı hesaba para aktarımı edilmesi gerekecek. Uygulamadan, Türkiye’de bulunan fakat kanuncu defter kayıtlarında düzlük almayan varlıkları olan mükellefler dahi yararlanabilecek. Dirimsel yahut kurumlar vergisi mükelleflerince topluluk olunan ve Türkiye’da mevcut ancak kanuncu defter kayıtlarında yer almayan, dünyalık, zer, döviz, söylenegelmiş denk ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar bile 30 Haziran’a kadar sağlık yahut kurumlar vergisi yönünden ilişkin olunan kazanç dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek. Icap sıkıntılı dışında mevcut varlıkların banka veya uzlaştırıcı kurumlara gerekse sıkıntılı içre kâin varlıkların rüşvet dairelerine bildirilmesinde, Türk Lirası cinsinden mal itibari (saymaca) değeriyle, kızıl rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Dalan Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak. Bildirimlerde bahis konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri ana alınacak.
Share: