Geçen yıl sağlığa 249 bilyon 932 milyon liralık harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayınladı. Toplam sağlık harcaması 2020 yılında aynı geçmiş yıla göre yüzde 24,3 artarak 249 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Genel ihtişam esenlik harcaması yüzdelik 26,3 artarak 198 bilyon 62 milyon liraya  ulaştı. hür teşebbüs sağlık harcaması ise yüzdelik 17,3’lük bir artma oranı ile 51 bilyon 869 milyon liralık olarak hesap pusulası edildi. Genel izzet keyif harcamasının mecmu esenlik harcamasına oranı 2020 yılında yüzdelik 79,2, özel sektör afiyet harcamasının ise yüzde 20,8 adına gerçekleşti. Umumi mehabet ve hususi sektörün madun bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Içtimai Düzenlilik Kurumu yüzde 51, merkezi mehabet yüzdelik 27,6, hanehalkları yüzdelik 16, sigorta şirketleri yüzdelik 2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile değişik işletmeler yüzdelik 2,1, mahalli idareler yüzdelik 0,7’lik bire bir paya topluluk oldu. Hep keyif harcamasının sağlık hizmeti sunucularına bakarak dağılımı incelendiğinde, evvel üç geçenek 2020 yılında üstelik değişmedi. Afiyet hizmetleri ve ürünleri satın kabul etmek için başvurulan afiyet kurumları içerisinde bildirme balaban payı 2020 yılında yüzde 49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,2 ile müteferrik bey ve farklı tıbbi gereç sunanlar ve yüzde 10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi. adam başı sağlık harcaması 2019 yılında 2 bin 434 liralık iken, 2020 yılında yüzdelik 23,1 artarak 2 bin 997 liraya yükseldi. Toplam afiyet harcaması karışık mahdut içi hasılanın (GSYH) yüzde 5 ’ini oluşturdu Bütün esenlik harcamasının GSYH’ye oranı 2019 yılında yüzdelik 4,7 iken, 2020 yılında yüzde 5 oldu. Hanehalkları aracılığıyla otama, çıkar yol vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında tıpkısı eski yıla bakarak yüzdelik 19,3 artarak 40 bilyon 105 milyon liraya ulaştı. Hanehalkı cepten afiyet harcamasının toplam esenlik harcamasına oranı 2020 yılında yüzde 16 namına gerçekleşti.
Share: