Fransa ’bile başıboşluk kasımda geriledi

İşsizlik koronavirüs salgını ile birlikte mütekâmil ekonomilerin bile sorunu haline geldi. Bu nedenle ülkelerin açıkladığı avarelik verileri merakla strateji ediliyor. Fransa Emek Bakanlığı’na sadık Araştırma, Çalışma ve İstatistik Direktörlüğü kasım ayına ilgili avarelik verilerini açıkladı. Buna bakarak, Fransa’da son teşrin ayında serencam aynı ayda tek işte çalışmayanların sayısı bire bir esbak taban göre yüzdelik 1,7 veya 55 bin 800 birey geriledi. Bu kategorideki tembel sayısı 2020 sonunda 3 milyon 816 bin 700 iken, 2021 son teşrin ayında 3 milyon 321 bin 400 ’e düştü. Böylecene ülke genelinde aylaklık art arda 7 ay gerilemiş oldu. Özge yandan, son tıpkısı ay içerisinde kısmi kesiksiz çalışanların sayısı yüzdelik 0,7 yahut 16 bin 100 gönül arttı.
Share: