Forma Bankası enflasyonun nedenlerini yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Altını Tarz Bankası (TCMB), cemaziyelevvel Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayan TÜFE rakamlarına istinaden pahalılık rakamlarıyla ait değerlendirmesini “Mahiye Bedel Gelişmeleri Raporu” şeklinde halkoyu ile paylaştı. Merkez Bankası’nın mart ayına ilgili bedel gelişmelerini aktardığı bu anlatım, enflasyondaki artışın nedenini açıklar nitelikte. Raporun özetinde “Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 5,46 oranında kalık, almanak para şişkinliği 6,70 benek yükselişle yüzde 61,14olarak gerçekleşmiştir.” denilerek şu bilgiler aktarılıyor: “Mütemmim yıllık enflasyonundaki artma zir gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye yer bulutsuz ulama enerji, azık ve anne para gruplarından gelmiştir. Yılın başından itibaren mal fiyatlarında gözlenen artma eğilimi jeopolitik gelişmelerle beraber bu dönemde bire bir cirim henüz belirginleşmiştir. Türk Lirası cinsinden arsıulusal erke fiyatlarındaki manzara elverişsiz içi enerji fiyatları üstünde aktif olurken canlılık fiyatlarında kademeli tarife sisteminde yapılan aranjman ve KDV indirimi daha zıt bire bir görünümü sınırlamıştır.
Besin almanak enflasyonundaki yükseliş ast gruplar genelinde bitmeme ederken, serencam dönemde mahiye bazda efdal artışlar kaydeden zihayat meyve ve göveri fiyatları mart ayında görece yatay seyretmiştir. Ayrıca, azık grubu ast kalemlerinde KDV indiriminin sarkan etkileri birlikte gözlenmeye bitmeme etmiştir. Anne malda yıllık şişkinlik giyim ve ayakkabı grubunda yatay seyrederken özge zir gruplarda yükselmiştir.
Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon zir gruplar genelinde kalık, erke ve besin fiyatlarındaki görünüme koşut olarak eriştirme ve lokanta-otel öne sâdır gruplar olmaya bitmeme etmiştir. Arsıulusal emtia fiyatlarında bitmeme fail zihayat yükseliş ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu zevahir altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş bitmeme etmiştir.”
Share: