Form Bankası’ndan düzey korumalı tevdiat hesabına ilgilendiren eskimemiş talimatlar

Türkiye Cumhuriyet Dalan Bankası (TCMB), Türk Lirası Yatırım ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Üzerine Tebliğ’e ilgilendiren aplikasyon talimatını açıkladı. Uygulama talimatında, elverişsiz içi yerleşik kök kişilerin döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden iştirak fonlarının Türk lirası vadeli hesap ve iltihak hesaplarına dönüşmesi halinde, tevdiat ve iştirak fonu sahiplerine bindi sağlanacak. Buna göre, 20 Aralık’ta bulunan olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden iştirak fonu hesaplarında bulunan döviz, mikro içi yerleşik hakiki şahıs adisyon sahibinin arzu etmesi halinde transformasyon kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Sisteme gelmek talip bankalar nezdinde TCMB namına dolar, ekü ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak. Bankanın topladığı taleplere ilgili satın aldığı dövizler saat 17.00’ye büyüklüğünde TCMB’ye bildirilecek ve toplu tıpkı şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak. TCMB hesabına dökme dövizlere ilgilendiren dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler, tebligat formuna uygun olarak TCMB’ye bire bir dolaşma elektronik ortamda bildirilecek. Banka aracılığıyla TCMB adına aktarılan dövizler, Hat Bankasınca dönüşüm sıska üzerinden satın alınacak.Saat 17.00’ye büyüklüğünde sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Kalıp Bankası nezdindeki mecburi değer adına aktarılacak. Önel böylecene düzem farkının ödenmesi Mehil böylece hesap sahibinin döviz bazında anaparasını seçme koşulda koruması temel olacak. vade sonu kurunun tahavvül kurundan düşük olması yerinde banka marifetiyle hesap sahibine “anapara+getiri/kar payı” ödenecek. vade bitimi kurunun transformasyon kurundan faziletkâr olması durumunda ise getiri/kar payı tutarı kur farkından şişman ise banka vasıtasıyla hesap sahibine “anapara+ürem/kar payı” ödemesi yapılacak. Fakat, nema/kar payı tutarı seviye farkından küçük ise vezneci eliyle hesap sahibine “resülmal + nema/kar payı”na arttırma namına “düzem farkı–nema/kar payı” tutarı ödenecek. bahis konusu ilave tutar, Merkez Bankasınca bankaya verilecek. Adisyon sahibi toplamda düzey farkı kadar repo elde edecek. Vezneci vade böylece, hesap sahibine gerçekleşme fail ürem yahut kar payını Model Bankasına tebligat formuna uygun şekilde bildirecek.Vadeden evvel çekicilik yapılması durumunda ise elektrik yapılan tarihte saat 11.00’de Eşkâl Bankasınca car edilen çağ dönüşüm kurundan yüksek olması yerinde Biçim Bankasınca düzem farkına ilişkin ifa yapılmayacak. Ancak elektrik yapılan tarihte saat 11.00’de Hat Bankasınca car edilen kurun inkılap kurundan bağan olması durumunda hesabın vadeden ilk kapatıldığı tarihte saat 11.00’de Dalan Bankası aracılığıyla zar edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki ayırt vezneci yoluyla Merkez Bankasının bildirilecek Türk lirası hesabına aktarılacak. bahis konusu aplikasyon talimatı, 22 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girdi..
Share: