Form Bankası ‘YUVAM’ hesapları ile ilişkin detayları paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  ensiz dışında dinamik vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için ancak içi bankalar gözetiminde “Güçlükle Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Paydaşlık Sistemi (YUVAM)” hesaplarının açılmasına karar vermiştir.” açıklamasında bulundu. Format Bankası açıklamasında, “Az dışında işlek vatandaşlarımız, yetersiz dışı bankalardan alıntı edecekleri döviz tutarları karşılığında mahdut içi bankalarda açtıracakları KÖLE Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk Lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir. YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli yerine açılabilecektir.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamada uygulama talimatında güzeşte vezneci tanımının 19/10/2005 günlü ve 5411 mahdut Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tanımlanan yatırım ve paydaşlık bankalarını kapsadığı aktarıldı. Dönüşüm kurunun Form Bankası vasıtasıyla saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00 ’de zar edilen ve döviz mevduat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirasına çevrildiği saat bakımından en son deşifre olan döviz alış kurunu içerdiği bildirildi. YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden vade gruplarına bakarak aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan ilave nema Türk Lirası namına 6 ’ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Suret Bankasınca ödenir. Belirtilen oranlar yıllık nema oranlarını göstermektedir. 3 Kamer Vadeli: yüzde 0 6 Kamer Vadeli: yüzde 1 12 Ay Vadeli: yüzde 1,50 24 Ay Vadeli: yüzdelik 2 Merkez Bankası resmi genel ağ sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sınırlı dışında ruhlu vatandaşlarımız, ensiz dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında güçlükle içi bankalarda açtıracakları MEMLUK Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden ortaklık fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir. YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir. Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre mütebeddil oranlarda ilave nema de sağlanabilecektir. YUVAM hesaplarına işleyecek nema/temettü hissesi ile adisyon açılışı ve önel sonundaki seviye değişim oranı ve Bankamızca verilecek arttırma nema toplamı kıyaslanarak faziletli olan oran üzerinden mevduat ve ortaklık fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Vadeden önceki hesaptan dünyalık çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacaktır. YUVAM hesaplarına ait Deklerasyon ve Uygulama Talimatı Bankamız genel ağ sitesinde yayınlanmıştır.”
Share: