Form Bankası servet politikası derinti özetini yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti Hat Bankası’nın (TCMB), 19 puanda faizi sabit bırakma kararı aldığı Servet Politikası Müesses (PPK) Toplantı Özeti yayınlandı. Kurul, karşılık istikrarının sağlanması üzere hayatiyetli bir yöntem koordinasyonuyla tamam paydaşları içeren bütüncül tıpkı mehabetli siyaset bileşimine gerekseme bulunduğu değerlendirmesini tekrarladı. Güruh özeti para şişkinliği gelişmeleri, enflasyonu etkileyen unsurlar ve riskler, mülk politikası aleniyet başlıklarında aktarıldı: Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzdelik 1,80 oranında artmış, yıllık para şişkinliği 1,42 nokta yükselişle yüzde 18,95 kendisine gerçekleşmiştir. Besin ve erke gruplarındaki artma bu gelişmede belirleyici olurken, almanak enflasyon hizmetlerde bağlı bire bir şekilde yükselmiş, asıl para grubunda ise tıpkı hacim gerilemiştir. Temmuzda Türk Lirası itidalli tıpkı ezgi izlerken, uluslararası enerji fiyatları artma göstermiş, enerji dışı emtia piyasalarında sınırlı da olsa düşüşler sürmüştür. Buna karşın, gecikmeli etkiler ve tedbir zincirlerinde süregelen mesail dolayısıyla üretici enflasyonundaki yükseliş eğilimi devam etmiştir. Bu manzara altında, yıllık para şişkinliği atom çekirdeği pahalılık göstergelerinden B ’de yükselirken, C ’da gerilemiş; göstergelerin andıran dönem eğilimlerindeki erdemli seviyeler korunmuştur.Uluslararası tarımsal emtia ve azık fiyatlarındaki faziletli seviyeler, birikimli seviye etkileri ve abuhava koşullarına vabeste etkilere ilave olarak belirli ürünlerdeki bildirme kısıtları gıda yetiştirici enflasyonunu olumsuz yönde etkilemiş, söz konusu artışların açılmayla gelişigüzel bitiren fiyatlarına yansıdığı izlenmiştir. Yıllık pahalılık işlenmemiş gıdada 7,03 puan artışla yüzdelik 25,73 ’e, mamul gıdada ise 2,93 puan artışla yüzdelik 24,13 ’e yükselmiştir. İşlenmemiş besin fiyat gelişmeleri incelendiğinde, mevsimsellikten arındırılmış veriler semere fiyatlarında henüz sarih kalkışmak üzere, taze yemiş ve göveri fiyatlarında mahiye bazda şanlı ayrımsız artışa işaret etmiştir. Benzin fiyatları jale benzen müracaat fiyatlarındaki düzenlemeye bağlı yerine yükseliş sergilerken, abuhava koşullarına sadık kendisine ensiz içi üretimi gerileyen gâh bakliyat kalemlerinde fiyat artışları izlenmiştir. İşlenmiş gıdada aldatmak ve tahıllar madun grubu, peynir ve farklı benzen ürünleri ile meful vücut ürünleri aksi ayrışmıştır. Dış karşılık baskıları dolayısıyla ceberut ve likit yağlar bu dönemde öne sâdır benzeri değişik zir makule olmuştur.Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının bu dönemde sırasıyla yüzde 15,01 ve yüzdelik 9,84 oranında yükselmesi, enerji grubu denk dinamiklerinde belirleyici olmuştur. LPG ’de ortaya sâdır karşılık artışı ihtiyacının tıpkı kısmı eşel cıvıl cıvıl sistemiyle karşılanırken, aynı kısmı fiyatlara yansıtılmıştır. LPG fiyatlarındaki artışa paralel yerine gayda doğal gaz fiyatları de yükselmiştir. Asıl mülk grubu almanak enflasyonu orak ayı ayında 0,70 benek düşüşle yüzdelik 21,22 ’ye gerilemiştir. Türk lirasının bu dönemde bağıl mutedil seyretmesi ithalat fiyatları kaynaklı baskıları hafifletmiştir. Yıllık şişkinlik dayanabilen istihlak mallarında düşerken, değişik madun gruplarda yükselmiştir. Dayanabilen servet fiyatları temmuz ayında yüzde 0,11 oranında gerilemiş, yıllık para şişkinliği 3,68 nokta düşüşle yüzde 27,18 ’e gerilemiştir. Bu gelişmede beyaz kayıt başta kalkışmak amacıyla elektrikli ve elektriksiz aile aletlerinde süregelen mahiye artışlara karşın, mobilya fiyatlarındaki çöküntü ve temel etkisi belirleyici olmuştur. Kısıtlamalara vabeste kendisine ılımlı tıpkı davranış izleyen giysi ve başmak grubu enflasyonu, teferrüç ile gelişigüzel başladığı yükseliş eğilimini bu dönemde da sürdürmüş ve madun grubun almanak enflasyonu 1,51 nokta artışla yüzde 8,37 ’ye yükselmiştir.Hizmet fiyatları orak ayı ayında yüzdelik 1,32 oranında yükselmiş, kol almanak enflasyonu 0,29 nokta artışla yüzde 13,75 olmuştur. Yıllık para şişkinliği aşçı-otel ve ulaştırma hizmetlerinde yükselirken, icar kaleminde ufki seyretmiş, haberleşme ve özge hizmetlerde ise gerilemiştir. Normalleşme adımlarıyla birlikte aşçı-otel ast grubunda, lazım dışarıda yenen aşındırmak gerekse konaklama hizmetlerinde, temmuz ayında dahi erdemli eşit artışları izlenmiştir. Yemek hizmetlerindeki inatçı görünümde gıda enflasyonu heybetli kurum oynamıştır. Bu dönemde eriştirme hizmetlerinde fiyatlar oranla yatay seyretse birlikte tıpkı eski yıldaki bağan baz dolayısıyla almanak şişkinlik yükselmiştir. Bu zevahir altında, orak ayı ayında aşevi-otel dışında küsurat hizmet fiyatlarında görece orta benzeri reviş kaydedilmiştir. Alkollü meşrubat ve esrar grubu yıllık enflasyonu, önceki altı mahiye ÜFE artışının kabala ve asgari kabala vergilere yansıtılmamasının etkisiyle temmuz ayında ilişkin aynı depresyon göstermiştir. Piyasa Katılımcıları Anketi ağustos kocaoğlan sonuçları cari yıl sonu enflasyon beklentisinin üst, gelecek 12 ay beklentisinin ise dun taraflı güncellendiğine belen etmiştir.Mevcut durumda ati 24 aya ilişik para şişkinliği beklentisi ise yüzdelik 10,52 seviyesindedir. Kaslı ülkeler başta almak üzere acun genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Avangart göstergeler, normalleşme adımları ile birlikte, salgın kısıtlamalarından daha fazla etkilenen hizmetler sektörünün de imalat sektöründe halihazırda bitmeme fail toparlanmaya zevcelik ettiğine belen etmektedir. bununla birlikte, ilkah programlarında bereket kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek ekonomik faaliyette elan cıvıl cıvıl tıpkısı başarım sergilemektedir. Gayrı taraftan son dönemde kâh virüs varyantlarının gene olay artışlarına defa açması, müstevli hastalığın seyrine ilgilendiren belirsizliklerin global konuşu hareketlilik üzerinde yarattığı aşağı taraflı riskleri aktif tutmaktadır. Global talepteki çabuk toparlanma, emtia fiyatlarındaki efdal durum, bazı sektörlerdeki yeryüzü kısıtları ve nakliyat maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte müstahsil ve mütemmim fiyatlarının yükselmesine defa açmaktadır.Yükselen global para şişkinliği ve şişkinlik beklentilerinin uluslararası mali piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır. Benzeri geçmiş PPK döneminden bugüne, bazen gelişmiş ülkelerde aylık ve almanak enflasyonda artışlar sürmüştür. Gelişmekte olan ülkelerdeki normalleşme sürecinin devam ettiği ve ara sıra forma bankalarının arttırma sıkılaşmaya gittiği görülmektedir. Bu manzara, global finansal koşullarda artan belirsizliklere ve bir hacim sıkılaşmaya belen etmektedir. Küresel risk iştahındaki almaşık seyir ve ince vadeli tahvil faizlerinin seyrine ilişkin belirsizlikler global mali piyasalarda dalgalanmaya nöbet açmaktadır. Kurul, global enflasyon baskılarının mülk politikalarında ve nedeniyle küresel mali piyasalarda haber duyarlılığını artırdığı ve buna mecbur oynaklıkların görülebileceği yönündeki görüşünü korumuştur. İçinde bulunduğumuz PPK döneminde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları gelişim piyasaları kaynaklı reşit, borçlanma senedi piyasalarına ise bağlı girişler gözlenmiştir. Mütekâmil ülkelerde mufassal vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve toptan mali koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilgili riskleri etkin tutmaktadır.Bu dönemde enerji, ongun ve mantar ürünleri, imalat sanayine temel girdi sağlayıcı sektörlerden anne metal sektörü ile yapım sektörü ile angajmanlı madensel olmayan mineral maddelerde yetiştirici fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. Global ölçekte bakıldığında da yetiştirici fiyatlarının ulaştığı seviyelerin tüketici fiyatları üzerinde sorumluluk oluşturmaya devam etmekte olduğu izlenmektedir. Ticari krediler ölçülü benzeri azimet izlemektedir. Akıbet dönemde açılma ve atılı şakirt sınırlanmış yerine çoğalma gösteren ferdî kredilerin itidalli seyre dönmesi amacıyla alınan makroihtiyati tedbirlerin yeterliliği izlenmektedir. Asamble, bireysel kredilerin henüz ılımlı tıpkısı büyüme sergilemesinin, enflasyon görünümü ve dış angarya üzerindeki riskleri tespit etmek için koskocaman olduğuna dayalı yaptığı vurguyu korumuştur. Bu çerçevede, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik balans açısından yakından izlem edilmektedir. İkinci çeyrekte yetersiz içi iktisadi elektrik kıpırdak seyretmiştir. Haziran ayında sanayi üretim endeksi mahiye bazda yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzdelik 23,7 oranında artmıştır. Sonunda, istihsal ikinci çeyrekte ilk çeyreğe bakarak yüzdelik 1,6 oranında artarak gücünü korumuştur.amma velakin, imalat sanayi daraç içi asıl ciro endeksi ve harabati satışlar ikinci çeyrekte benzeri geçmiş çeyreğe bakarak gerilemiştir. Avangart göstergeler daraç zarfında konuşu faaliyetin üçüncü çeyrekte aut talebin da etkisiyle hayat dolu seyrettiğine işaret etmektedir. Yüksek frekanslı veriler, hareketliliğin artmasıyla, salgından genişlik haddinden fazla etkilenen bakım kalemlerinde acul bir toparlanma olduğunu göstermektedir. Sahiden kartla yapılan harcamalara ilgili haftalık verilere bakarak, kısıtlamalardan imdi etkilenen bakım sektörleri ile perakende ticarete laf olan kalemlerde artma oranları henüz faziletkâr gerçekleşmiştir. Büzük endeksleri açılmayla gelişigüzel haziran ve orak ayı aylarında genele yayılan artışlar gösterirken, bu toparlanmada hizmetler sektörü öne çıkmıştır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından ters etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli ayrımsız bileşimle sürdürülmesine imkân tanımaktadır. Haziran ayında ekincilik dışı istihdamda gözlenen sektörler geneline yayılan artma ve iştirak oranındaki düşüşle birlikte toplanmış ve tarım dışı başıboşluk oranları aynı önceki ayak tabanı bakarak 2,5 ve 2,7 benek azalarak sırasıyla yüzde 10,6 ve yüzdelik 12,3 yerine gerçekleşmiştir.Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde hizmetler sektöründe istihdam artışları görülebileceği değerlendirilmektedir. Fakat işgücüne katılım oranlarındaki artma, istihdam artışlarının işsizlik oranlarına yansımasını sınırlayabilecektir. Olumlu dış temenni koşulları ve uygulanmakta olan ekti mülk politikası akan işlemler dengesini fazlalık etkilemektedir. İhracattaki hararetli çoğalma eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kafasız kalanında akan amal hesabının çok vermesi beklenmektedir. Cari işler dengesinde tanıdık iyilik eğilimi karşılık istikrarı hedefi amacıyla ehemmiyet bildirme etmektedir. Asamble ayrıca, ekonomik faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve finansal muvazene açısından akan işler dengesindeki seyrin önemine yaptığı vurguyu yinelemiştir. Mülk politikası duruşu, pahalılık görünümüne müteveccih yukarı taraflı riskler dikkate alınarak, temkinli tıpkı yaklaşımla enflasyonun mihman kendisine düşürülmesi ve denk istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda siyasa duruşu, para şişkinliği gelişmeleri ve şişkinlik beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini genişlik bodur sürede yapı edecek ve mutedil vadeli hedeflere ulaşıncaya büyüklüğünde bunun sürekliliğini sağlayacak benzeri nekeslik düzeyinde belirlenmeye bitmeme edilecektir.Uluslararası zirai mal ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelere arttırma adına, bazı ürünlerde abuhava koşulları kaynaklı yeryüzü yönlü etkilerin çatlama etkileriyle birleşmesiyle orak ayı ayında gıda fiyatlarında gözlenen artma, enflasyondaki yükselişte belirleyici olmuştur. Özge taraftan, akçasal sıkılaştırmanın krediler ve bağırsak dilek üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Para Şişkinliği ve pahalılık beklentilerindeki faziletkâr seviyeler dikkate alınarak, Pahalılık Raporu oranlama patikasındaki peyda düşüş sağlanana büyüklüğünde servet politikasındaki kâin mıhsıçtı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Asamble, yöntem faizinin yüzde 19 düzeyinde çakılı tutulmasına değişmeyen vermiştir. Enflasyonun gelişmemiş dönemde, ilkin mal fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar tevessül etmek üzere genişlik ve temenni cepheli mütenevvi unsurların etkisiyle oynak tıpkı tutum izlemesi beklenmektedir. Enflasyonda bodur vadede görülebilecek oynaklıkların asıl eğilime yansımaları mal politikası duruşu açısından yakından izlenecektir. Nekes parasal vakfe; şişkinlik beklentileri, fiyatlama davranışları ve mali çevre gelişmeleri bağlamında dışsal ve eğreti oynaklıklara cebin mehabetli bir tampon işlevi görecektir.Enflasyonda temelli düşüşe işaret fail işlek göstergeler oluşana ve ölçülü vadeli yüzdelik 5 hedefine ulaşıncaya kadar yöntem faizi, cıvıl cıvıl dezenflasyonist etkiyi kayırma edecek şekilde, enflasyonun üstünde bire bir düzeyde oluşturulmaya bitmeme edilecektir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak balans, ülke riziko primlerindeki düşüş, aksi dünyalık ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin sürekli namına gerilemesi vasıtasıyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı müspet etkileyecektir. Böylecene, envestisman, üretim ve istihdam artışının dosdoğru ve sürdürülebilir tıpkı şekilde devamı için akıllıca medar oluşacaktır. Itimat piyasası ve iktisadi faaliyete ilgilendiren göstergelerin yanı sıra döviz sıska oynaklığı ve dış alım fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda pahalılık üzerindeki rica ve maliyet cepheli etkiler önemini korumaktadır. Uygulanmakta olan varyemez para politikası, krediler ve iç talebi sınırlayarak tıpkısı yandan kâm yönlü unsurları kontrol altına alırken, özge yandan da akan amal dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir. amma velakin, mütekâmil ülkelerdeki mülk politikası ile global riziko iştahına ilgilendiren manzara, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları üzerindeki riskleri etkili tutmaktadır.
Share: