Form Bankası, Mali İstikrar Raporunu yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Altını Gestalt Bankası (TCMB) , Mali İstikrar Raporunu yayınladı. Raporda enflasyonda kalıcı düşüş için elde hangi varsa kullanılacağına vurgu yapıldı. Raporun önsözünde TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun, “Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası, denk istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda mihman düşüşe bel fail diri göstergeler oluşana ve ölçülü vadeli yüzdelik 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki parçalanmamış araçları kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir.” ifadelerine düz aldı. Raporun önsözü “İktisadi faaliyetteki hayatiyetli tempo çın devir firmalarının iş hacmi, kârlılık ve likidite göstergelerine müspet yansımaktadır. Ciddi departman YP pozisyonundaki iyileşme devam etmektedir. Salgınla alay malay mütezayit gerçek büro ve hanehalkı borçluluk oranları müstevli öncesi seviyelerine gerilemiştir. Hanehalkı mali varlıklarının yükümlülüklerine göre henüz aşkın artması bireylerin vecibe ifa kapasitesini desteklemiştir.” şeklinde bitmeme ederken diğer mesajlar de şöyle sıralanıyor: “2021 yılında itimat büyümesindeki yavaşlama temelde ticari kredilerden kaynaklanırken, mal politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari yüreklilik büyümesi toparlanmaktadır.Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki müspet vizyon korunmakta ve sektörün akışkanlık şoklarına cebin tam tamponu bulunmaktadır. Sektörün kârlılık performansındaki düzelme resülmal yeterliliğini desteklemektedir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak denge, mevki risk primlerindeki düşüş, münasebetsiz mal ikamesinin ve döviz rezervlerindeki çoğalma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı namına gerilemesi marifetiyle makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, envestisman, üretim ve istihdam artışının dimdik ve sürdürülebilir aynı şekilde devamı üzere uygun dayanç oluşacaktır.” Dalan Bankası’nın yayınladığı Finansal İstikrar Raporunu’ndaki genel değerlendirmede ise Salgını sınırlamaya müteveccih önlemlerin gevşetilmesi, aşılamanın çabukluk kazanması ve sponsor tutum politikalarının katkısıyla global ekonomik faaliyetteki toparlanma sürmektedir. Toptan tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların sefer açtığı bildirme kısıtları, açılmaya sadık mütezayit irade ve mal fiyatlarının etkisi ile küresel ölçekte şişkinlik oranları yükselmektedir.“Mikro içi ekonomik faaliyette 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren görülen hayatiyetli toparlanma eğilimi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde dış talebin desteği ve hizmet sektörlerindeki diriliş ile birlikte bitmeme etmektedir. İktisadi cıvıltı yılın ikinci çeyreğinde salgın kısıtlamaları ve finansal koşullardaki sıkılaşmayla gelişigüzel aynı tutar ivme kaybederken, bu dönemde çöz talebin beraberinde kesin ihracatın üstelik yıllık büyümeye kategorik katkısı olmuştur. Öncü göstergelere bakarak konuşu canlılık, yılın üçüncü çeyreğinde müstevli kısıtlamalarının kaldırılması ve aut talebin bile etkisiyle, sektörel olarak degaje yayılımlı faal bir reviş izlemiştir. İhracattaki faal tempo, özellikle turizm doğmak için bakım gelirlerindeki toparlanma ve zer ithalatındaki düşüşün katkısıyla akan işler dengesinde berrak bire bir salah eğilimi görülmektedir. Cari işlemler dengesi, önceki öngörülerle uyumlu şekilde Ağustos ve Ilkgüz aylarında fazla verirken, mevsimsellikten arındırılmış veriler dahi aut dengedeki iyileşmeyi doğrulama etmiştir. Ilkgüz ayında 18,4 milyar BENDE dolarına gerileyen on iki aylık birikimli akan işler açığındaki bu eğilimin devam edeceği öngörülmektedir.Enflasyonda akıbet dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ilkin erke tutmak üzere dış alım fiyatlarındaki artışlar ile hazırlık süreçlerindeki aksaklıklar kadar bildirme taraflı unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve teferrüç kaynaklı talep gelişmeleri canlı olmaktadır. Pahalılık üstünde güdük vadede deli dolu olan geçici unsurların 2022 yılının ilk yarısında de etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Hanehalkının finansal borcunun varlıklara oranı, yükümlülüklerindeki çoğalma hızının yavaşlaması ve finansal varlıklarındaki yükselişin bitmeme etmesi ile tarihi düşük seviyelere gerilemiştir. Türkiye ’de hanehalkı borçluluğu salgın döneminde mümasil ülkelere nazaran daha sınırlı düzeyde artarken kırat kendisine GOÜ ortalamasının az çok altında bulunmaktadır. Bitiren kredisi borcu olan güç sayısı salgın öncesine göre artarken, adam başı borçluluktaki salah bitmeme etmektedir. amma velakin, borçlanmanın kalan oranda sabit gelirli uyuşma marifetiyle yapılması borcun sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Hanehalkı finansal varlıklarındaki artım eğilimi, TL yatırım ve özge almaşık mali varlıklardaki faal büyüme ile devam etmektedir.2021 yılında hanehalkının YP yatırım tercihinde akışmaz bire bir tutum izlenmektedir. Bu dönemde, hanehalkının yatırım fonları kabil mevduat dışı TL finansal varlıklara yönelimi da dikkat çekmektedir. Hakiki sektörün salgın ile birlikte artan borçluluk oranı (Finansal Vecibe/GSYİH) salgın öncesi seviyelere gerilemiştir. Bu gelişmede iktisadi faaliyetteki canlanma ve TL ticari itimat büyümesinin geçtiğimiz yıla bakarak yavaşlaması etkili olmuştur. Tam sektörün YP mali borcu, az dışından gerçekleştirme edilen krediler kaynaklı bire bir cirim artarken, net YP pozisyonundaki iyilik bitmeme etmiştir. Firmalar 2021 yılında güçlükle dışından mefret ölçüde finansman sağlamış ve dış borçlarını yüzdelik 130 oranında yenilemiştir. Bodur vadeli kemiksiz YP pozisyonu üstelik kısa vadeli YP varlıklardaki yükseliş zımnında müspet görünümünü korumuştur. Doğru sektörün mali varlıkları beyninde kocaman paya erbap olan ticari mevduattaki artış eğilimi bitmeme etmiştir. TL ticari yatırım, çatlama sonrasında faal soylu erki faaliyetle birlikte sağlanan akça girişleriyle artmıştır. YP mevduat artışında ise yaz sezonunda turizm faaliyetlerinin canlanması, artan ihracat gelirleri ve elverişsiz dışında cıvıl cıvıl Türklerin ziyaretleri ile sisteme giren efektiflerin majör rolü olmuştur. İktisadi faaliyetteki etkin durum essah departman firmalarının kârlılık, likidite ve vecibe ifa göstergelerine olumlu yansımıştır.Bu format, sahih departman firmalarının yıpranmamış varyant kaynaklı riskler yahut küresel finans piyasalarına yönelik belirsizliklere cebin tedarikli olmaları açısından müspet değerlendirilmektedir. Antrparantez, firma kârlılıkları ve takanak ifa kabiliyetleri dahi ateş parçası çöz ve aut talebin etkisiyle salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkarken kârlılıktaki düzelme BİST firmaları geneline yayılmıştır. Kârlılıktaki iyileşmenin bankacılık sektörünün enerjik kalitesine müspet yönde yansıyacağı değerlendirilmektedir. 2021 yılında itimat büyümesi ticari krediler kaynaklı adına yavaşlarken, bireysel güven büyümesi ruhlu tıpkısı tutum izlemiştir. Eylül ayından itibaren dünyalık politikası duruşunda yapılan güncellemeler sonrasında ticari itimat büyümesinde toparlanma eğilimi gözlenmektedir. Öte yandan, bireysel kredilerde gözlenen neşelilik, 2021 yılı Mayıs kocaoğlan sonundan itibaren tüm açılma ile gelişigüzel kıpırdak ertelenmiş talebin devreye girmesinin beraberinde bankaların bu emniyet türündeki nema motivasyonu ile ilişkilidir. Bireysel yüreklilik büyümesinin itidalli seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri strateji edilmektedir. Ferdî yüreklilik büyümesinin itidalli düzeylere gerilemesi, aut dara ve pahalılık görünümüne müteveccih risklerinsınırlanması açısından ehemmiyet taşımaktadır.İktisadi faaliyetteki canlılığın sürmesi ve itimat sınıflama esnekliklerinin 2021 Eylül kocaoğlan sonuna büyüklüğünde bitmeme etmesinin etkisiyle tahsili gecikmiş takanak (TGA) oranı oranla yatay ayrımsız patikada cereyan etmiştir. TGA ’lardan yapılan tahsilatlar eski yıllara nazaran hareketli seyretmiştir. Yüreklilik tasnif esnekliğinin 2021 yılı Eylül ayı sonundan itibaren aşamalı aynı şekilde kaldırılmasıyla TGA ’ya ilavelerin başladığı görülse birlikte, açık etkinin ilişkin olması beklenmektedir. Antrparantez, bankaların salgın döneminde ihtiyatkâr benzeri şekilde emniyet karşılığı ayırmış olmaları, emniyet sınıflandırma esnekliklerinin kaldırılması sonrasında oluşabilecek TGA ilaveleri kaynaklı vezneci kârlılıkları üzerindeki baskının kapalı kalmasına neden olacaktır. Bankacılık sektörünün fonlama ve akışkanlık kaynaklı riskleri yönetebilecek hayatiyetli likidite tamponlarıbulunmaktadır. Bankaların toplanmış ve YP cinsi nakit aktiflerinde görülen artış, sektörün likidite görünümünü desteklemeye bitmeme etmektedir. Sektörün bütün ve YP akışkanlık gelecek oranları tarihi yüksek seviyelere yakındır. Krediler, istikrarlı fonlama ara bulucu olan mevduat ile fonlanmaktadır.Bankaların 2021 yılında gerçekleştirdiği sendikasyon kredisi yenilemeleri yüzde 100 oranının üzerinde gerçekleşirken yılın ikinci döneminde yapılan sendikasyon kredisi faizlerinde salah gözlenmiştir. Sektörün, YP hazır para etkin portföyü gücük vadeli YP cinsi az dışı borcunu karşılayabilecek seviyededir. Bankacılık sektörünün uluslararası kaynaklara dallı güllü erişim kabiliyetinin beraberinde, bulundurmuş olduğu likidite tamponları, fonlama ve likidite kaynaklı beklenen risklerin önümüzdeki dönemde güdülebilen seviyede olmaya bitmeme edeceğine işaret etmektedir. Bankacılık sektörü TL ve YP cinsinden nema riskine karşı canlı bilanço yapısına sahiptir. Mevcut Tabir döneminde sektörün vade uyumsuzluğu gerilemeye bitmeme etmiştir. Sektörün aktif ve pasifleri arasındaki vade farkı kapalı düzeyde gerilemiş; değişebilir faizli kredi ve menkul kıymetlerin bilanço içerisindeki payı yükselmiştir. Buna sınırlanmış adına meri getiri şoku senaryosunda oluşabilecek beklenen kaybın kanuni özkaynaklara oranı bankaların tamamında yasalı sınırın (özkaynakların yüzde 20 ’si) altında kalmaktadır. Mavera yandan, 2020 yılı sonuç çeyreğinden itibaren YP gestalt fazlasına güzeşte sektörün bu eğilimini 2021 yılı süresince koruduğu gözlenmektedir. Salgının huysuz etkilerinin kilitsiz küreksiz şekilde hissedildiği 2020 yılı ile 2021 yılının önce yarısında gerileyen bankacılık sektörü kârlılığı, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanma eğilimine girmiştir.Mavera yandan, TGA ilavelerindeki orta seyrin etkisi ve eşit iptalleri sonrasında güven kıymet giderlerindeki azalış da fayda performansına destek vermektedir. Büro kârlılığındaki düzelme, özkaynak kanalından resülmal yeterliliğini desteklemektedir. Bankacılık sektörünün resülmal yeterliliğindeki faal vizyon korunmakta, sektörün anamal sürücü belgesi oranları yasal sınırların üzerinde kalmaya bitmeme etmektedir. Ülkemizde bankalar kanuni resülmal tamponlarının üstünde arttırma sermayeye sahiptir. Bankaların kanuncu özkaynakları, kötülük karşılama kapasitesi yüksek kalemlerden oluşmaktadır. Bankaların mevcut sermaye stokunun beklenir kayıpları karşılayabilecek seviyede olduğu görülmektedir.”.
Share: