Finansal geçim dışındaki firmaların döviz varlıkları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Altını Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2021 dönemine ilişik Mali Sözleşme Dışındaki Firmaların Döviz Huzur ve Yükümlülükleri Tablosuna bakarak; Mayıs 2021 verilerine bakarak varlıklar 420 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 bilyon 243 milyon doları azaldı. Kemiksiz döviz pozisyonu açığı ise 127 bilyon 980 milyon dolar yerine gerçekleşti. 2021 dönemine bakarak 3.664 milyon BENDE doları azaldı. Haziran 2021 dönemi huzur dağılımı incelendiğinde; benzeri önceki taban bakarak ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan anamal yatırımları sırasıyla 465 milyon dolar ve 149 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki tevdiat 237 milyon dolar azalmış ve serencam adına yaratıklar 420 milyon dolar arttı. Zorun dağılımında ise, ayrımsız esbak aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, sıkı dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2 bilyon 264 milyon dolar, 597 milyon dolar ve 382 milyon dolar azaldı ve bunlara vabeste yerine yükümlülüklerde 3 milyar 243 milyon dolar düşüş yaşandı.
Share: