Ferdî verilerin işlenmesine yönelik eskimemiş aranjman

Şahsi verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması,  işletmelerin az çok özen etmeleri müstelzim konuların başında geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla hazırlanan Ferdî Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik”, 6 ay sonraları yürürlüğe dercetmek üzere Resmi Gazete’da yayınlandı. Yönetmelik mucibince, zatî verilerin hukuka ve hakkaniyet kurallarına akıllıca, makul, meydanda ve meşru amaçlar üzere olarak işlenmesi gerekecek. bahis konusu verilerin işlenmesinde akilane ve gerektiğinde edimsel olması, işlendikleri amaçla bağlantılı, ilişkin ve endazeli olması, ilgilendiren mevzuatta öngörülen veya işlendikleri uğur amacıyla gerekli olan müddet kadar koruma görevlisi edilmesi, milli düzenlilik gerekçesiyle gidiş geliş ve gestalt verilerinin güçlükle dışına çıkarılmaması gibi esaslar aranacak.
İşletmeciler, abonelerine yahut kullanıcılarına ait zatî verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini keşfetmek üzere Ferdî Verilerin Korunması Kanunu’na, millî ve uluslararası standartlara akla yatkın adına lüzumlu seçme tip maharet ve idari tedbirleri alacak. Bu asayiş tedbirleri, teknolojik imkanlar ayn önünde bulundurularak muhtemel riske akıllıca düzeyde olacak. İşletmecilerden, şahsi verilere çabucak mezun kişiler eliyle erişilebilmesi, iş kayıtlarının 2 yıl saklanması üzere yükümlülükleri hesabına getirmesi dahi istenecek. İşletmeciler, şebekelerinin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini gözdağı eden belli başlı tıpkı risk olması yerinde, bahis konusu riskin kapsamı ve giderilme yöntemleri için ilgili sürdürümcü/kullanıcıları en gücük sürede bilgilendirmekle yükümlü olacak. İşletmeciler, sürdürümcü/kullanıcıdan boş umu beyanını belli tıpkısı konuya ilgili yerine ilgili muamelat öncesinde alacak. Belli tıpkısı bahis ile sınırlandırılmayan ve ilişik işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki rızalar çürük kabul edilecek. Abonelik kasılma edilmesi ve temel elektronik enformasyon hizmetleri yahut cihazların sunulması, verilerinin işlenmesine müteveccih sarih talep ödeme ön şartına bağlanamayacak. Bağış an, SMS ve fen üzere mülhak yarar sağlanması karşılığında peyda sevda istek edilebilecek. İşletmecilerin yönetmelikle belirlenen yükümlülükleri namına getirmemeleri halinde, Bilgelik Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.
Share: