Ferdî kredilerle bağlantılı sigortaların uygulama esasları değişti

Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Düzenleme ve Bakı Kurumu ’nun (SEDDK) Talimatname hükümleri karşı sektörü havi düzenlemeleri içeren, “Ferdî Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Aplikasyon Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Yönetmelik”i Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, Yönetmeliğin 4. maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendinde düz düz “tutarından birinci derecede alacaklı” ibaresi “tutarı üzerinde öncelikli doğruluk sahibi” yerine değiştirilirken, Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Zorunlu sigorta”, “Kalımlı fen saklayıcısı” ve “Gurur”u tanımlayan bentler eklendi. Değişiklikle, itimat kuruluşunun ara bulucu olduğu yüreklilik angajmanlı sigortalarda, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen brifing metinleri verilmeyeceği ve emniyet kuruluşunun ara bulucu olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Talimatname kapsamında muamelat bünye edileceği belirlendi. Ayrıca, sigorta sözleşmesinin akdi sonrasında; itimat kuruluşu marifetiyle itimat kullanan kişiye ilişkin sigorta sözleşmesine ilgilendiren mevzuattan kaynaklı hakları üstüne poliçenin yürürlüğe girmesiyle senkronik adına güdük sıkıntı veya SEDDK tarafından belirlenecek iletişim araçları ile bilgi verilecek. Bu hikâyecik layıkıyla yapılacak bilgilendirmelerin asıllar ve esaslarını ise SEDDK belirleyecek. Krediyle bağlantılı sigortalarda; emniyet kullananın sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, yüreklilik tutarı ve süresiyle ağır ezgi ve dain-i mürtehini yüreklilik kuruluşu olan sigorta poliçesi emniyet kuruluşu yoluyla akseptans edilmek zorunda olacak. Sigorta sözleşmesine yahut cesaret sözleşmesine sigortanın sınırlı bir sigorta şirketine yaptırılmasına ait konan değme tip şart hükümsüz olacak. Emniyet kullanan, sigorta sözleşmesini sona erdirmek üzere sözleşmenin kuruluş edilmesini sağlayan yöntemden elan yoğun koşullar içeren bire bir formül fethetmek zorunda bırakılamayacak. Yönetmeliğin, “Hakların kullanımı” başlığında ise şu tebeddülat yapıldı: “Dain-i mürtehin bulunan sigorta poliçelerine yönelik; rücu ve iştira talepleri dain-i mürtehinin değme defasında, tercihine bakarak mukayyet yerine yahut mihman marifet saklayıcısı vasıtası ile bilgilendirildiği günü izleyen beşinci hisse senedi gününün böylece son doğurur. Bir Numara fıkraya ilişik işlemlerde bu Yönetmeliğin 11’inci maddesi, 6102 mahdut Kanunun ilişik maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişik ahkâm ile sigortacılık mevzuatında saha düzlük hususi düzenlemeler saklıdır. Bu düzenlemelerde hükümranlık namevcut hallerde 22/11/2001 günlü ve 4721 sınırlanmış Türk Kentlileşmiş Kanunu’nun ilişik hükümleri dikkate alınır. Bu maddenin uygulanmasına ilgilendiren asıllar ve esaslar kurumca belirlenir.” söz konusu yönetmeliğin, 2. maddesi ile değiştirilen 7. maddenin yedinci fıkrası ve 5. maddesi ile eklenen 13. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 1 Nisan 2022’de, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.
Share: