Fasıla ayı sektörel güven endeksleri yayınlandı

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), aralık kocaoğlan sektörel çekinmezlik endeksleri yayınlandı. Zaman etkilerinden arındırılmış cüret endeksi Meyan ayında Kasım ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 0,5, düzensiz tecim sektöründe yüzde 0,4 ve yapım sektöründe yüzdelik 3,9 azaldı. Zaman etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü atılganlık endeksi son teşrin ayında 119,4 iken, antrakt ayında yüzdelik 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki taban bakarak, akıbet üç aylık dönemde hareket durumu zir endeksi yüzde 1,6 azalarak 121,2 oldu. Serencam üç mahiye dönemde hizmetlere olan kâm alt endeksi yüzdelik 0,2 azalarak 117,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan istek beklentisi ast endeksi ise yüzde 0,3 artarak 118,1 oldu. Zaman etkilerinden arındırılmış pejmürde tecim sektörü yiğitlik endeksi açıklık ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini aldı. Gayrimuntazam ticaret sektöründe bir esbak ayak tabanı bakarak, son üç maaş dönemde ciro satışlar zir endeksi yüzde 2,4 artarak 133,6 oldu. Bulunan para istif seviyesi madun endeksi yüzde 2,9 azalarak 96,9 değerini aldı. Gelecek üç maaş dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi madun endeksi ise yüzde1,3 azalarak 133,8 oldu. Sezon etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü büzük endeksi benzeri önceki ayda 93,6 iken, ara ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 90 değerini aldı. İnşaat sektöründe aynı geçmiş taban göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi madun endeksi yüzdelik 3,2 azalarak 79,2 oldu. Gelecek üç aylık dönemde bütün çalışan sayısı beklentisi ast endeksi ise yüzdelik 4,4 azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat sektöründe Mesafe ayında girişimlerin yüzde 52’si faaliyetleri kısıtlayan değme faktörün olmadığını, yüzde 48’i ise faaliyetlerini kısıtlayan arz bir iki bire bir esas faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan esas faktörlerden; “finansman sorunları” teşrinisani ayında yüzdelik 28,6 iken fasıla ayında yüzde 33,8, “arzu yetersizliği” kasım ayında yüzde 19,6 iken mesafe ayında yüzde 17,3 ve “farklı faktörler” Son Teşrin ayında yüzde13,3 iken boşluk ayında yüzdelik 18,9 oldu.
Share: