Fasıla ayı işsizlik oranı yüzde 11,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mesafe 2021 dönemi iş gücü istatistiklerini yayınladı. Sezon etkisinden arındırılmış başıboşluk oranı yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha fevk yaştaki kişilerde etkisiz sayısı 2021 yılı Mesafe ayında bir esbak taban göre 2 bin emanet artarak 3 milyon 794 bin emanet oldu. Türkiye genelinde 15 ve henüz üst yaştaki kişilerde atıl sayısı 2021 yılı Fasıla ayında bir eski ayak tabanı bakarak 2 bin güç artarak 3 milyon 794 bin dirilik oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzdelik 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında tıpkısı esbak aya göre 236 bin can artarak 30 milyon 141 bin yaşama, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artma ile yüzde 47 oldu.
İşgücü 2021 yılı Meyan ayında ayrımsız esbak taban bakarak 238 bin gönül artarak 33 milyon 935 bin dirilik, işgücüne iltihak oranı ise 0,3 puanlık artım ile yüzde 52,9 namına gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan tüvana nüfusta aylakçılık oranı tıpkı geçmiş aya bakarak 1,6 puanlık azalışla yüzdelik 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzdelik 34,1 oldu. Bu gözyaşı grubunda işgücüne iltihak oranı ise ayrımsız önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43 seviyesinde oldu. Fasıla ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki taban göre ekincilik sektöründe 10 bin can azalırken uran sektöründe 108 bin sevimli, inşaat sektöründe 5 bin kişi, bakım sektöründe 134 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,8’i ekincilik, yüzdelik 21,7’si sanayi, yüzde 6’sı yapım, yüzde 55,4’ü ise bakım sektöründe kayıtlara geçti. Zamana sınırlı noksan istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan süreduran işgücü oranı 2021 yılı Açıklık ayında ayrımsız esbak ayak tabanı bakarak 0,5 nokta artarak yüzde 22,6 oldu. Zamana ilişkin kalık istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin tümleşik oranı yüzdelik 18,7 adına gerçekleşti. İşsizlik oranı bir esbak yılın ayrımsız ayına bakarak 1,7 puan azalarak yüzdelik 11,3 oldu. İşsiz sayısı aynı önceki yılın tıpkı ayına bakarak 195 bin dirilik azalarak 3 milyon 749 bin kişi yerine gerçekleşti. İstihdam oranı tıpkı esbak yılın tıpkısı ayına bakarak 4,3 benek artarak yüzdelik 46 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin dirilik artarak 29 milyon 550 bin hayat oldu. İşgücüne katılma oranı bire bir esbak yılın benzeri ayına göre 4,0 fakül artarak yüzde 51,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin emanet artarak 33 milyon 298 bin emanet olarak gerçekleşti. Mesafe ayında sosyal düzenlilik kuruluşuna ilişkin olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren araç dışı çalışanların oranı, tıpkısı esbak yılın bir ayına bakarak 0,1 benek azalarak yüzdelik 27,8 yerine gerçekleşti. Ekincilik dışı sektörde anahtar dışı çalışanların oranı tıpkısı esbak yılın tıpkısı ayına bakarak 0,5 benek artarak yüzde 18,3 oldu.
Share: