Facebook’un peş dozaj yöneticisi görevi bırakıyor

Adını Meta namına değiştirerek yıpranmamış aynı saksı yapan Facebook, serencam zamanlarda yönetimdeki krizlerle boğuşuyor. Facebook ’un yapılış aşamasında Markka Zuckerberg ’e destek olan ve şirketin çabuk büyümesinde eleştiri tıpkısı lüks oynayan Operasyondan Mesul Umum Müdür Yardımcısı Sheryl Sandberg, görevinden ayrılıyor. 14 yıl boyunca şirkette müteharrik 52 yaşındaki Sandberg, ev ve müfit işlerine ağırlık yüklemek istediği için böyle ayrımsız değişmeyen aldığını, ancak dalavere kurulunda düz almaya devam edeceğini açıkladı. Resmi kendisine güzün görevini bırakacak Sandberg ’mağara yerine Javier Olivan geçecek. CEO Markka Zuckerberg ’den sonraları sunma çok maruf insanoğlu olan Sandberg, 2013 ’te Lean Mağara isimli tıpkı kitap bile çıkarmıştı.