EYT sorununun çözümü üzere formüller

Emeklilikte Hoşnutluk Takılanlar ’a (EYT) federasyon ve zemin temsilcilerinden oluşan tıpkı heyetin geçen çarşamba haset TBMM ’da gerçekleştirdiği bağlanak bu konuda lacerem tıpkı etap atılacağı sorusunu gündeme getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Güvenli Akbaşoğlu ve MHP Kadro Başbuğ Vekili Erkan Akçay ile EYT temsilcilerinin görüşmesi, sorunun hal yollarına odaklanılmasını sağladı. Bu gelişmeler ışığında EYT sorununun bu sene çözülmesi amacıyla yöntem arandığı ve bu konunun masaya yatırdığı bire bir kök. EYT ’liler dahi elan esbak paylaşımlarında kâh formüller üzerinde durulmuştu: Bölümsel emeklilik ’ formülüne göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek mütekait olabilecek. Bu kapsamda 3 bin 600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını birlikte beslemek şartıyla zor olabilecek. Sigorta süresi formülünde, 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna bakarak birlikte kadınlarda 7 bin 200 dönme, erkeklerde 9 bin periyot sigortalılık süresini tamamlayanların, gözyaşı şartına bakılmadan zahmetli olması kabil olabilecek. Kesintili tekaütlük yolu formülünde, sigortalıya emeklilik üzere ‘göz ’ seçeneği sunulacak. Müteharrik sevimli kabul ederse, tekaütlük üzere artan yılları büyüklüğünde temas yıl amacıyla belli oranda yetersizlik yapılacak. Farklı yandan, bu seçenekte çakılı yetersizlik oranının dahi önceden azamet yoluyla belirlenmesi gerekecek. Kesintiyi akseptans eden sevimli, henüz beş altı maaşla daha erken emekli olabilecek. Arızi düzensiz almaşık, ağır aksak tekaütlük formülü ile benzerlik taşıyor. Bu seçenekte esasen belirlenen oranda artan yıllar için yetersizlik uygulanarak etkin dirilik zor edilirken, özge seçenekten farklı kendisine kanunda belirlenen alışılagelen tekaütlük yaşı tamamlandığında, elan geçmiş uygulanmaya başlanan kesintiye sonuç verilecek. Prim ikmal yöntemine göre, 9 Ilkgüz 1999 öncesinde işe girenler üzere, önce sigortalı oldukları tarihe bakarak 5 bin ile 5 bin 975 prim haset isteniyor. Bunu şartı tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylelikle emeklilik imkanı gelecek.
Share: