Essah efektif döviz ark endeksi ekimde geriledi

Türkiye Cumhuriyet Eşkal Bankası (TCMB) vasıtasıyla yayınlanan eğreti verilere göre, teşrinievvel ayı hak efektif döviz arık endeksi, TÜFE bazında ekimde benzeri esbak ayak tabanı kıyasla 2,56 puan azalarak 60,37’ye indi. Fihrist, eylülde 62,93 düzeyinde bulunuyordu. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında hak nakit para döviz cılız endeksi bile 1,12 fakül gerileyerek 78,90’dan 77,78’e düştü. Türk Lirası ’nın değeri, ekimde 2020’nin tıpkı ayına bakarak TÜFE bazında 0,17 nokta azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,38 fakül arttı. Yazılı efektif döviz kuru, Türkiye ’nin dış ticaretinde majör paya cemaat ülkelerin mülk birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası ’nın ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar düet tecim akımları kullanılarak belirlenmektedir. Sahici efektif döviz sıska ise nominal efektif döviz kurundaki nispi değer etkileri arındırılarak elde edilir.