Eskimemiş MTV oranları muhtemelen oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yeniden valüasyon oranı yüzde 25 namına belirlenince, makine grubu için yer düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya; yeryüzü yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu. Yeni oranlar Reisicumhur kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararın yürürlüğe konulmasına birlikte 197 az Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince karar verildiği bildirildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 36,2’den yüzdelik 25’e indiren Cumhurbaşkanı Kararına bakarak, motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak baştan valüasyon oranı 1 Sülale 2022 yılında uygulanacak. Araba grubu amacıyla yeryüzü bağan MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya imdi. Araba grubu üzere yer efdal MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya balkon oldu. Yeni yılda 1300-1600 cm3 üstüvane oylumlu, değeri 123 bin 750 lira üzerindeki rate aracın MTV ’si 2 bin 746 liralık olacak. Ayrımsız değerdeki elektrikli otomobilin vergisi ise 686 lira olacak. 1-3 gözyaşı 0-1300 cc 2021 MTV: 1.051 lira 2022 MTV: 1.313 Lira 1301-1600 cc 2021 MTV: 1.830 liralık 2022 MTV: 2 bin 288 liralık 1-3 gözyaşı 1.601-1.800 cc 2021 MTV: 3 bin 234 lira 2022 MTV: 4 bin 043 Liralık 1.801-2.000 cc 2021 MTV: 5 bin 095 teklik 2022 MTV: 6 bin 369 Lira 4-6 gözyaşı 0-1.300 cc 2021 MTV: 733 liralık 2022 MTV: 916 Lira 1.301-1.600 cc 2021 MTV: 1.372 lira 2022 MTV: 1.715 Lira 4-6 gözyaşı 1.601-1.800 cc 2021 MTV: 2 bin 526 lira 2022 MTV: 3 bin 158 Lira 1.801-2.000 cc 2021 MTV: 3 bin 923 lira 2022 MTV: 4 bin 904 Lira 7-11 yaş 0-1.300 cc 2021 MTV: 410 lira 2022 MTV: 512 Lira 1.301-1.600 cc 2021 MTV: 796 Teklik 2022 MTV: 995 Liralık 7-11 gözyaşı 1.601-1.800 cc 2021 MTV: 1.488 teklik 2022 MTV: 1.860 Teklik 1.801-2.000 cc 2021 MTV: 2 bin 306 lira 2022 MTV: 2 bin 882 Teklik 16 gözyaşı ve yukarısı 0-1.300 cc 2022 MTV: 136 Teklik 1.301-1.600 cc 2022 MTV: 270 Liralık
Share: