Esas bilimlere bağ açık artırma toplantısının raporu yayınlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yoluyla, 18 April 2022’dahi planlı Esas Ulum Toplantısı tabir haline getirilerek Forum Serisi’nin ilki ‘Ana Ulum Toplantısı Raporu ’ yayınlandı. Güruh, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında toplandı. Konuşmasında Türkiye’deki asıl bilimler eğitiminin durumunu kıymetlendirmek üzere aynı araya geldiklerini belirten Özvar, üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik kabil ana bilimler alanındaki bölümlerine ilginin matlup oranda olmadığını gözlemlediklerini ve bu bölümlere ilginin artması amacıyla çözüm üreteceklerini aktarmıştı. Raporda düzlük alan bilgilere bakarak, YÖK temsilcilerinin, darülfünun rektörlerinin ve mütenevvi üniversitelerden alanında uzman olgun insanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, esas malumat programlarının bulunan durumu masaya yatırıldı. AA ’nın haberine göre; Esas Bilimler Toplantısı Raporu’nda, YKS oturma puanı faziletkâr öğrenciler üzere anne bilimlerin özendirilmesi ve tercih edilebilir kuzuluk getirilmesi, araştırma ve uygulayım bilimi altyapısının mevcut durumu ile ıslah önerileri, eğitim ve tedris kalitesi, mezunların istihdamı ve iyileştirmelere ilişkin hal önerilerine saha verildi.Toplantıda asıl bilimlerin önemine aksan yapılarak olgun tarihi göz önüne alındığında muhteşem buluşların öznesinin esas ulum olduğu, Türkiye’nin bu alanda yöre plana çıkması için farkındalık oluşturmanın gerekliliği vurgulandı. Bu amaçla programların güncellenmesi ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ilgisini çekecek tercih edilebilir programlar oluşturulmasının, nazari derslerden ziyade ameliye derslerin ağırlığının artırılmasın gerektiğinin şeş çizildi. Öğrencilerin imdi sanayi eliyle istihdam edilecek kazanımlarla çıkışlı edilmesinin hedeflenmesine aksan yapıldı. Bu doğrultuda programlar güncellenirken uluslararası kalite gözetilerek yenilikçi aynı yaklaşım gösterilmesi ve ortak selektif derslerin sayılarının artırılması gerekliliği anlatım edildi. Raporda, istihdama çevrik hal önerilerine bile vadi verildi. Ana bilimler öğrencilerinin lisanstan itibaren TÜBİTAK ve araştırma projelerinde çalıştırılmalarına imkân sağlanması, devletin ayrımsız süre istihdam imkanlarını artırması ve istihdam sorununa çözüm keşfetmek için bir süre program kontenjanlarının ve dolayısıyla mezun sayısının azaltılması kadar hal önerileri aktarıldı.Tercih edilirliğin ve yönlendirmenin artmasına havari olacak unsurlardan biri olan burslar ve teşviklere çevrik öneriler de raporda ayrı bir ana konu adına yer aldı. Bu başlıkta katılımcıların kuma önerilerinden biri, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ve akademisyenlerin ehliyetli maddesel destek almalarını sağlayacak mekanizmaların kurulması oldu. YÖK gözetiminde evvel 10’a evet da evvel 20’ye giren öğrencilere burs verilmesi ve halihazırda sunulan maddesel desteklerin artırılması önerisinde bulunuldu. Ayrıca uran sektörünün doktora düzeyindeki araştırmacıları maddi yerine destekleyecek şekilde isteklendirme edilmesi gerektiği vurgulandı. Ana bilimler eğitim-öğretiminde liyakatli arsıulusal üniversiteler göz uğrunda tutularak kalitenin sağlanması, lisans kontenjanlarının azaltılması, doktora eğitiminin hoppadak Ar-Ge kapasitesi, enfrastrüktür ve fiziki olanakları efdal, tam ve kıyak akademik kadroları olan üniversitelerde verilmesi kabil öneriler düz aldı. Lisansüstü mektepli, asistan ve doktora sonrası araştırman sayısının azlığına işaret edilen raporda, bu sorunun çözümü amacıyla yalnızca burslu değil aylıklı olarak araştırma görevlisi alımının artırılması önerisi sunuldu.Antrparantez düzgü ekip uygulaması dolayısıyla alelhusus şişman üniversitelerde öğretim üyesi kadroları arasında geçişte sıkıntıların olması tıpkısı farklı dava olarak aktarıldı. Bu sorunların çözümüne dair totaliter benzeri siyaset geliştirilmesi önerisine düzlük verildi. It Canlı çok üniversitede laboratuvar olanaklarının ve fiziki altyapıların yetersizliğinin, istenilen çalışmaların yapılmasına engel oluşu ve ödeneklerin elverişsiz kalışının tartışıldığı toplantıda, desteklerin, ödeneklerin ve teşviklerin artırılması ve sanayinin katkısının artırılması önerisi geldi..
Share: