Erke Verimliliği Gösteri Planı ile artırım sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2017-2023 yıllarını havi Millî Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP), 2 Ocak 2018 ’de Resmi Ceride ’birlikte yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Böylelikle 2017-2020 döneminde Türkiye ’ye erke verimliliğinde 4 bilyon 783 milyon dolarlık yatırım yapıldı. UEVEP çerçevesinde sadece 2020 yılında enerji verimliliğine yapılan 635 milyon dolarlık yatırımdan 158 milyon dolar artırım sağlandı. 2020 yılına birikimli rakamlarla bakıldığında ise 1 bilyon 200 milyon dolarlık, 3 milyon 200 bin titrem eşdeğer yer yağı (TEP) erke tasarrufu sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yoluyla endüstri ve teknoloji sektörüne sunulan “Artma Artırıcı Proje Bindi Programı” kapsamında 2009-2020 döneminde 339 projeye 46 milyon lira bindi verilerek yıllık 135 milyon lira akçasal artırım ve 75 bin TEP enerji tasarrufu sağlandı. Yayınlanan Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar minimum yüzdelik 15 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmişti.bahis konusu yapı ve kampüslerin 2020 yılında enerji verimliliği önlemleri ile 35 milyon liraya eşdeğer 7 bin 523 TEP enerji tasarrufu sağlandı. 2019 yılında sağlanan birikimli tasarruf ise 20 bin 398 TEP oldu. Erke ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerde enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, Denizli, Şanlıurfa, Maraş, Hatay, Malatya ve Manisa belediyelerinde değişik vahim ve debilerdeki toplam 234 pompa değişimi, 3,2 milyon Euro bütçeli IPA fonları ile tamamlandı. söz konusu değiş sonucu 17 milyon 700 bin liralık 30 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Elektriğin konveksiyon-dağıtımında beceri ve teknik olamayan kayıpların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarla 2020 yılında 22 bin TEP, 2017-2020 döneminde ise birikmiş yerine 114 bin TEP tasarruf sağlandı. Elektriğin konveksiyon-dağıtımında beceri ve teknik olmayan kayıpların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar ile kaybolma-gizliden gizliye oranları 2016 yılındaki yüzdelik 13,42 seviyesinden 2020 yılı itibariyle yüzde 11,23 seviyesine geriledi. Umumi tenvirat tesislerinde ise LED armatür kullanımına ait tamamlanan mevzuat ile 4 yılda 1 milyon LED armatür değişimi planlanıyor.2020 yılı içre 17 skor projenin müracaat kabulü gerçekleştirilerek, bu dönemde kurulum faaliyetlerini bütünleyen 66 skor projeye destek ödemesi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra geçmiş dönemlerde akseptans işlemleri gerçekleştirilmiş 139 nüsha projenin kurulum süreci bitmeme ediyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kullanan 10 ser projesi üzere bağış desteği verildi. 2017-2020 yılları arasında ise toplamda 4,76 milyon hektar alanda yer toplulaştırma tescil işlemleri tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Erke Verimliliği Derneği (ENVER) aksiyon birliğinde Enerji Verimliliği Şuur Endeksi oluşturulması amacıyla 3 bin kişide yapılan kamuoyu anketinde, kamuoyunun enerji verimliliği dimağ endeksi ılımlı-dal seviyede kâin 157,7 olarak hesaplandı. Ruh ve ısının gelişigüzel üretildiği ve üretilen zindelik ile ısının proseslerde yerinde tüketildiği bir ısı tehlikeli sistemi olan kojenerasyon tesisleri, enerji tasarrufu üzere muhteşem teknolojiler beyninde kayran alıyor. Buna bakarak, Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı yoluyla, Kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması noktasında 195 tesise Bakanlığımız marifetiyle erdemli artağan kojenerasyon tesisi belgesi verildi..
Share: