Ergoterapi bölümü nedir, mezunları hangi hareket yapar? Ergoterapist iş imkanları…

YKS sonuçlarının açıklanmasının arkası sıra adaylar, kendilerine yeryüzü akıllıca bölümleri tercih edebilmek amacıyla tafsilatlı tıpkı şekilde araştırma yapıyor. Gâh bölümler çokça bol bilinirken ara sıra bölümler birlik yerine bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Ergoterapi bölümü üstelik zül edilenler beyninde. Bu kapsamda Ergoterapi ş imkanlarının neler olduğu ve hangi üniversitelerde saha aldığı vatandandaşlarca sorgulanıyor. Adaylar, “Ergoterapi bölümü nedir, mezunları hangi hisse senedi yapar?” sorularına yanıt arıyor. İşte Ergoterapi mesleği için merak edilenler… Ergoterapi bölümü, sonuç yıllarda heybetli ölçüde aday öğrencilerin ilgisine sahip bölümlerden aynı tanesidir. Ergoterapi başta otizm, tutarık, özen eksikliği ve hiperaktivite kabil psikiyatrik emraz kalkışmak amacıyla ayrımlı birçok hastalığın de tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını erek edinen danışan merkezli benzeri sağlık mesleğidir. Lisans eğitimini bitirip, diplomasını eline kayran kişilere Ergoterapist unvanına topluluk tamam. 1- Bireysel yahut takım namına mesleksel, eğitsel, toplumsal ve sanatsal aktivitelerin kullanımı ile ilişik rehabilitasyon programları yapar ve uygular. 2- His-alacak-motosiklet bütünleşme eğitimini sağlar ve bu alanda hisse senedi uğraşı terapisi uygular. 3- Sakat bireylerin aile, iş ve ekol ortamlarında işlevselliğini değerlendirerek performansını en son seviyeye çakozlamak ve çevreye uyumunu hatırlamak üzere önerilerde bulunur. 4- Özürlü bireylerin fiziki yahut zihnî engeli sonucunda oluşan kısıtlılıklarını değerlendirir, günce faaliyetlerini ve işlerini sürdürebilmesini sağlayacak uygulamalar yapar. 5- Özürlü bireylerin fiziksel, duygusal, psikososyal ve gelişimsel yeterliliklerini makul takdir ve test yöntemlerini kullanarak değerlendirir. 6- Özürlü bireylerin topluma katılımını etkileyen şahsi ve çevresel faktörleri değerlendirir. 7- Günce yaşamda bağımsızlığı çıkarmak namına vacip formül, dil ve gereçleri belirleyerek kullanımlarını öğretir. 8- Toplumdan dışlanmış olan bireylerin baştan topluma kazandırılması amacıyla lüzumlu değerlendirmeleri ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür. Ergoterapi mezunları hem amme kurumlarında hem de özel sektöre ilişkin bünye ve işletmelerde say olanağına sahiptir. Ergoterapi mezunları aksiyon imkanları ve istihdam olanakları şunlardır: 1- Hizmet Merkezleri 2- Bakımevleri 3- Devlet Hastaneleri 4- Huzurevleri 5- Hususi Eğin Merkezleri 6- Özel Okullar 7- Korunma Evleri 8- Sivil Toplum Kuruluşları 9- Sağaltım Merkezleri 10- Sosyete Ruh Sağlığı Merkezleri 11- Darülfünun Hastaneleri 12- Üniversiteler
Share: