EPDK’nın elektrikle ilgilendiren kararı Resmi Gazete’de

Erke Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) periyot öncesi ve dengeleme kırıcı piyasalarında megavatsaat başı maksimum denk limiti yükseltildi. Alınan bu kararın faaliyet faturalarını azaltması beklentisi var. EPDK, 29 Mart günlü asamble toplantısında aldığı “Dönüş Öncesi Piyasasında ve Muvazene Çetin Piyasasında Asgari ve Azami Karşılık Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Asıllar ve Esaslarda Fark Yapılması Için Değişmeyen” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Elan ilk maksimal denk limitleri, megavatsaat başına 2 bin teklik değerini geçmemek amacıyla, süresince bulunulan takvim ayı ana alınarak iki ay geçmiş takvim ayından itibaren geriye çevrilmiş 12 maaş meydan varyasyon fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının üç gâvur namına uygulanıyordu. Buna bakarak, çağ öncesi ve dengeleme bunaltıcı piyasalarında karşılık limitlerinin megavatsaat başına asgari “0” liralık, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 2 bin 500 teklik kendisine uygulanmasına karar verildi.
Share: