EPDK’dan zindelik ücretlerine ilişkin izah

Erke Piyasası Düzenleme Kurumu, akıbet günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan hareketlilik tevzi şirketlerinin yarar marjları ile ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, canlılık tevzi şirketlerinin EPDK tarafından sunulan tarifeler dışında yarar elde edemeyeceği vurgulanarak şöyle denildi: Ululuk sübvansiyonu ile görevli tedbir şirketleri vatandaşlarımıza daha ucuza ruh satmaktadır. Şirketlerin, EPDK’nın belirlediği oranların üzerinde kar etmesi ise kabil değildir. Tüketicilere elektriği tevzi şirketi değil tedbir şirketleri satar. Tarifeyi bile EPDK belirler” “Sonuç günlerde alelhusus toplumsal medyada kurumumuz vasıtasıyla belirlenen hareketlilik tarifeleri, tevzi şirketlerinin bu süreçteki kazancı ve bu kazancın tüketicilerin canlılık faturasına etkisine müteveccih gerçekle tek ilişkisi namevcut veri ve yorumlara rastlanmaktadır. Öncelikle dağıtım şirketi ve vazifeli tedbir şirketi iki ayrımlı hukuksal kişiliktir. Tevzi Şirketleri; dağıtım şebekesini kullanmak ve sürdürülebilirliğini keşfetmek, aksaklık bakım ve onarım düzenlemek, bağlantı taleplerini bastırmak, gerekli kanalizasyon yatırımlarını akdetmek ve eksiksiz cümle kullanıcılarına alt bölüm gözetmeyen hayatiyet tevzi ve angajman hizmetleri sunmakla görevlidir. Nedeniyle tevzi şirketi canlılık satışı yapmamaktadır. Dağıtım şirketi kargo işi yani transport ile görevlidir. Şebekenin işletilmesinden mesul şirkettir. Bu şirketler 21 nüsha olup özelleştirme ile sunulan müşareket isimleri ile devam etmektedir. Tüketicilerimize elektriği tevzi şirketleri değil, görevli hazırlık şirketleri (gtş) satar. Bu şirketlerin tarifeleri EPDK vasıtasıyla belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama evet üstelik remiks yapamazlar. GTŞ ’ler başıboş piyasadan (düet anlaşmalar ve/yahut cıvıltı Borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya düet anlaşması namevcut tüketicilere planlı prospektüs üzerinden satmakla mükelleftirler.Ancak söz konusu fiyat, çabucak erke fiyatıdır. temas algı dahil değildir. GTŞ ’ler nihai tüketicilere yaptığı neşelilik satışının yemeden içmeden yüzdelik 20 ’sini EÜAŞ ’fecir 31,86 kuruşa almaktadır. 2022 yılı için yapılan tertipsiz satma tarifelerinde GTŞ ’lerin tahminî 125 bilyon kwh ’lik aynı faaliyet satışı olacağı öngörülmüştür. Bu elektriğin 25 bilyon kwh ’lik kısmı EÜAŞ ’fecir 31,86 kuruşa alınacağı, et kafalı artan 100 milyar kwh ’lik kısmı ise ışıntı piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla ciddiyet averaj erke çekicilik fiyatı 125 kuruş/kwh civarındadır. Ihtişam sübvansiyonu ile gtş ’ler vatandaşlarımıza elan ucuza cümbüş satmaktadır. Şirketlerin, EPDK ’nın belirlediği oranların üzerinde kar etmesi ise benzer değildir. GTŞ ’ler, 125 kuruşa dünyalık ettiği elektriği ev bağan kademeye 79, mesken faziletli kademeye 135 kuruş, sanayiye (OG) 156 kuruş ve ticarethaneye (AG) 189 kuruşa satmaktadır. GTŞ ’lerin, EÜAŞ ’fecir 32 kuruşa hayatiyet alıp sanayiye 1 TL 75 kuruş, tecimevi 2 teklik 74 kuruş, hanelere 1 liralık 37 kuruş (210 kwh altı), 2 teklik 6 kuruş (erdemli aşama) fiyatlar ile eş yaparak %330-%546 kar yaptığı şeklindeki vukuf akla yatkın değildir.Yani sav edildiği kabilinden 32 kuruşa faaliyet satın alınarak astronomik düzeyde kar elde edilmesi kesinlikle söz konusu olmaz. Devletimiz, bilcümle nihai müşterileri EÜAŞ üzerinden geçmiş yıllarda olduğu kadar bu yıl üstelik desteklemeye bitmeme etmektedir. 2022 yılında EÜAŞ ’ın gtş ve dağıtım şirketlerine satmayı düşündüğü tahminî 60 milyar kwh ’lik hareketlilik enerjisini piyasa fiyatı olan 150 kuruş hesabına 32 kuruşa satarak sonuncu tüketicileri kısaca 70 bilyon tl desteklemektedir.”.
Share: