EPDK’dan habersizce akaryakıt satışını önleyecek tedbir

Enerji Piyasası Aranjman Kurumu’nun (EPDK) “Petrol Piyasasında Distribütör Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetleme Sistemine İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Kararda Fark Yapılmasına İlişkin Kararı” Resmi Gazete’birlikte yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1 Aile 2022’den itibaren yürürlüğe girecek olan kararlara göre mezun özişler şirketinin otomasyon sistemi kurmadığı bayilere ilişkin veriler batıl akseptans edilecek. Buna bakarak, dağıtıcı lisansı sahiplerinin tescilli markası altında hareketlilik gösteren bayilerinde, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi vasıtasıyla sinsice akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri dahi içeren ayrımsız bayi denetleme sistemi kurması ve uygulaması gerekecek. bahis konusu kararla, Özişler Sistemi Kılavuzu’nda bile değişikliğe gidildi. Buna bakarak, dağıtıcı lisansı sahibi ve mezun otomasyon şirketi, EPDK’nin erişimine verilen ve EPDK’ye gönderilen yekpare verilerden ve bu verilerin oluşturduğu tablolar arası karşıt kontrollerden mesul olacak.