EPDK’dan anne istihlak değerinin belirlenmesine ait kararlar

Erke Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) marifetiyle, Murat Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Temel Istihlak Değerinin Belirlenmesine İlişkin Asıllar ve Esaslar belirlendi. Buna göre, Türkiye Canlılık İletim AŞ’ye (TEİAŞ) bakım sağlayacak tüketim tesisleri için, hizmet verilmesi esnasında gerçekleşecek abra değişim miktarının tespit edilmesi başta görünmek için anne tüketim değerinin hesaplanmasına ilişik usul ve esaslar belirlenerek Resmi Gazete’de yer aldı. Bu kapsamda TEİAŞ kâm tarafı yedeği yan bakım anlaşmaları kapsamında bakım alacağı tüketim tesislerinin hizmeti yerine getirip getirmediğini tutulmak için, tenkis talimatı verilecek olan her bir telif hakkı dönemi üzere referans ahzetmek üzere mümasil tarihteki esbak tüketim verilerinin aritmetik ortalamasına dayanarak ana tüketim değerini hesaplayacak. Anne istihlak değeri, TEİAŞ’a bakım sağlayıcı benzeri tüketim tesisinin, ait canip bakım anlaşması kapsamında hesabına kayıtlı bulunan beher uzlaşmaya ana sayaç için ayrı hesaplanacak. Birdenbire fazla uzlaşmaya esas sayacı mevcut aynı istihlak tesisinin bire bir telif hakkı dönemi içerisindeki anne tüketim değeri, her bir sayaç üzere hesaplanan esas tüketim değerinin toplamı namına kabul edilecek. Antrparantez asıl istihlak değerinin hesaplanmasında, temel tüketim değeri penceresi 5 çevrim ve esas tüketim içki limiti 45 ahit namına uygulanacak. bahis konusu limit içerisinde asıl istihlak değeri penceresine dahil edilecek 5 eş dönüş bulunamaması halinde asıl tüketim değeri hesaplanamayacak. Asıl tüketim değerinin hesaplanamaması durumunda, ait yan hizmet anlaşması çerçevesinde “bakım sağlanmadı” yerine değerlendirilecek ve bakım sağlayan tüketim tesisine hizmet kapsamında yapılacak yetenek ödemesinin ilgilendiren saate değer mevrut kısmı ödenmeyecek. Öte yandan EPDK tarafından, Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Tüketim Tesislerinin Belgelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi. Bu kapsamda tüketim tesislerinin, TEİAŞ’a bakım temin etmek üzere muktezi arama, değerlendirme, izleme ve doğrulama altyapısına erbap olduğu ve lazım bilgelik akışını sağlayabileceği TEİAŞ aracılığıyla belgelendirilecek. TEİAŞ’ın düzenleyeceği dilek tarafı yedeği tedbir sürecine karışmak talip tüzel kişinin, hizmete katılacak beherglas istihlak tesisi üzere ayrı kalkmak amacıyla kâin sayacın uygunluğunun tespit edilmesi yerine TEİAŞ’a başvuruda bulunması gerekecek.