EPDK, elektrikli çevirgeç piyasasının türel altyapısı amacıyla çalışıyor

Erke Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmayan, Uluslararası Enerji ve Mekân Fuarı ve Konferansı’nın (ICCI 2021) açılışında yaptığı konuşmada, elektrikli kurgu piyasasının türel altyapısını inşa etmek ve kurallarını yükseltmek için çalıştıklarını açıkladı. Yılmaz, 1 Haziran’da Vadeli Neşelilik Piyasası’nın açıldığını, cuma haset de Vadeli Doğalgaz Piyasası’nın devreye gireceğini söyledi. Yılmayan, zindelik piyasasında henüz esnek bir dağıtım sistemi ve bütün işletimi yaklaşımının ana olacağını belirterek şöyle devam etti: “Üstünde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında esas düsturumuz, faaliyet vasıta filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın bilgili kılınmasıdır. Koronavirüs salgınının etkileri ayrıntılı sürdü ancak bu nev krizler avantajlara dönüşüyor. Henüz elastik, rekabetçi, bir nevi cihanşümul hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek benzeri anlayışla mecmu elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu aynı piyasanın türel altyapısını dayamak ve kurallarını yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Dünyadaki bilcümle dolgunca aplikasyon örneklerini inceliyoruz. İlgili paydaşlarla enformasyon ediyoruz. Bu konuda gerekli kanuncu düzenlemenin yapılması akabinde sekunder düzenlemeleri şipşak yürürlüğe koyacağız.” Yılmayan, enerji alanındaki gelişmelerin ülkelerarası sektörel hisse senedi birlikleri amacıyla önemine işaret ederek, “Daha Çok enerjide dönüşümü, depolamayı, alternatif erke üretim sistemlerini, bahir üstü rüzgar enerjisi santrallerinin planlamalarını, elektrikli araçlar ve yükleme sistemlerini, özetle enerjide yeni olan temas şeyi doğru zamanda ve zeminde tartışmanın zamanı.” diyerek konuştu.